PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu br. wyniosła 177,0 tys. PLN i była na takim samym poziomie, co w marcu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 430 mln PLN i była większa o 1,43% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu była na tym samy poziomie, co w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do marca 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla segmentu sprzedaży odręcznej, którego wartość wzrosła o 0,67%. Segment sprzedaży leków refundowanych zanotował spadek o 0,72%, a segment leków pełnopłatnych zmniejszył swoją wartość o 0,52%. W porównaniu do lutego 2014r. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości o 7,60%. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 6,03%, leków pełnopłatnych o 8,36%, a sprzedaż odręczna wzrosła o 8,55% względem poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2014r. wyniosła 16,31 PLN. Była ona niższa o 0,46% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. średnia cena spadła o 0,92%. Względem lutego 2014r. ceny zwiększyły się dla segmentów leków na receptę (refundowane +1,52%, pełnopłatne +0,28%), ale spadek cen w sprzedaży odręcznej o 0,48% spowodował, iż średnia cena dla całego rynku była niższa niż przed miesiącem. Względem marca ub. r. spadek dotknął wszystkie segmenty. Leki refundowane zanotowały spadek cen o 1,22%, a leki pełnopłatne o 1,20%. Najmniej , bo o 0,36% zmniejszyły się ceny sprzedaży odręcznej.

Średnia marża apteczna w marcu 2014r. wyniosła 27,42% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,04 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża była wyższa o 0,12 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o 34,16 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż odręczna wzrosła o 20,99 mln PLN, a wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła się o 5,93 mln PLN. Najmniej wzrósł segment leków pełnopłatnych, którego wartość zwiększyła się o 4,79 mln PLN. W porównaniu do lutego 2014 wartość rynku aptecznego zwiększyła się o 174,09 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały największy wzrost, tj. o 81,05 mln PLN, co stanowiło ponad 46% wzrostu całego rynku. Leki refundowane zwiększyły wartość sprzedaży o 49,87 mln PLN, a leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 41,96 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku na rok 2014 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,2 mld PLN i będzie wyższa o 1,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,3 mld PLN, tj. o 2,8% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski