PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. wyniosła 164,5 tys. PLN i była wyższa o 1,54% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w lutym 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 256 mln PLN i była większa o 2,88% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym była wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do lutego 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się o 1,54% (+2,5 tys. PLN). Segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 3,34%, a segment sprzedaży leków refundowanych był wyższy o 0,78% niż w lutym 2013r. Natomiast segment leków pełnopłatnych spadł w tym okresie o 0,73%. W porównaniu do stycznia 2014r. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości we wszystkich segmentach sprzedaży. Sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 7,77%, leków pełnopłatnych spadła o 4,75%. Najmniejszą obniżkę (-2,44%) wobec wyników poprzedniego miesiąca zanotował segment leków refundowanych.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2014r. wyniosła 16,39 PLN. Była ona wyższa o 0,45% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. średnia cena spadła o 1,52%. Względem stycznia 2014r. ceny zwiększyły się nieznacznie jedynie w segmencie leków pełnopłatnych (+0,06%) . Natomiast ceny leków pełnopłatnych spadły o 2,66%, a leków refundowanych o 2,52%. W odniesieniu do lutego ub. r. mimo spadku cen w sprzedaży odręcznej (-1,19%) i dla leków pełnopłatnych (-0,95%), to wzrost cen leków refundowanych (+1,69%) spowodował, iż średnia cena leków w lutym br. była wyższa niż przed rokiem.

Średnia marża apteczna w lutym 2014r. wyniosła 27,29% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,18 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża była wyższa zaledwie o 0,03 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o 63,12 mln PLN wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż odręczna wzrosła o 41,98 mln PLN, a wartość sprzedaży leków refundowanych zwiększyła sie o 16,68 mln PLN. Najmniej wzrósł segment leków pełnopłatnych, którego wartość zwiększyła się o 2,81 mln PN wobec lutego ub. r. W porównaniu do stycznia 2014 wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 125,25 mln PLN. Produkty w sprzedaży odręcznej zanotowały największy spadek, tj. o 76,61 mln PLN, co stanowiło blisko 65% spadku całego rynku. Leki pełnopłatne zmniejszyły wartość sprzedaży o 23,57 mln PLN, a leki refundowane zanotowały spadek o 18,54 mln PLN wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Prognoza dla rynku na rok 2014 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,2 mln PLN i będzie wyższa o 1,6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie blisko 7,3 mld PLN, tj. o 2,4% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski