PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2014

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wyniosła 174,0 tys. PLN i była niższa o 0,40% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w styczniu 2013r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 381 mln PLN i była mniejsza o 3,34% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu była mniejsza niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do stycznia 2013r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 0,40% (-8,0 tys. PLN). Wszystkie segmenty rynku zanotowały spadek sprzedaży. Segment leków refundowanych był niższy o 1,48% niż w styczniu 2013r. Segment sprzedaży odręcznej spadł o 5,88%, natomiast segment leków pełnopłatnych obniżył się o 6,50%. W porównaniu do grudnia 2013r. statystyczna apteka również odnotowała spadek wartości sprzedaży (-5,95%). Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 1,76%, sprzedaż odręczna była niższa o 6,20%, a leki refundowane zanotowały spadek o 8,99% wobec wyników poprzedniego miesiąca.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2014r. wyniosła 16,32 PLN. Była ona mniejsza o 2,23% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. średnia cena wzrosła o 1,21%. Względem stycznia 2013r. ceny zwiększyły się w segmencie leków pełnopłatnych (+0,12%) oraz w sprzedaży odręcznej (+1,96%). Natomiast ceny dla leków refundowanych spadły o 2,58%. W odniesieniu do grudnia 2013r. ceny były niższe we wszystkich segmentach rynku. Cena leków refundowanych spadła względem grudnia ub. r. o 5,26%, a leków pełnopłatnych cena obniżyła się o 1,27%. Najmniej spadła cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej w segmencie leków refundowanych (-0,93%).

Średnia marża apteczna w styczniu 2014r. wyniosła 27,26% i była niższa od marży w analogicznym okresie 2013r. o 0,56 pp. W porównaniu do grudnia ub. r. marża spadła również o 0,56 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była o 82,37 mln PLN niższa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż odręczna spadła o 51,48 mln PLN, a wartość sprzedaży leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 30,01 mln PLN. Najmniej względem stycznia ub. r. obniżyła się sprzedaż leków refundowanych. Ich wartość spadła o 3,30 mln PLN. W porównaniu do grudnia 2013 wartość rynku aptecznego zmniejszyła się o 150,36 mln PLN. Sprzedaż leków refundowanych była niższa o 81,89 mln PLN, a wartość produktów w sprzedaży odręcznej obniżyła się o 66,73 mln PLN. Natomiast sprzedaż leków pełnopłatnych spadła najmniej, bo o 9,26 mln PLN.

Prognoza dla rynku na rok 2014 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie 28,2 mln PLN i będzie wyższa o 1,7% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2013r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,3 mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski