PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie br. wyniosła 169,5 tys. PLN i była niższa o 0,88% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w listopadzie ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 318 mln PLN i była mniejsza o 0,61% od sprzedaży w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w listopadzie była tym razem nieznacznie mniejsza niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do listopada ub. r. sprzedaż statystycznej apteki zmniejszyła się o 0,88% (-1,5 tys. PLN). Segment sprzedaży odręcznej jako jedyny wzrósł o 0,22%. Natomiast segment leków pełnopłatnych spadł o 3,65%, a leków refundowanych zmniejszył się o 0,45%.

W porównaniu do października br. statystyczna apteka odnotowała spadek wartości sprzedaży o 9,12%. Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 10,36% wobec wyników poprzedniego miesiąca. Sprzedaż leków refundowanych zanotowała spadek o 9,17%, a sprzedaż odręczna była niższa o 8,28%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2013r. wyniosła 16,53 PLN. Była ona niższa o 0,84% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. średnia cena wzrosła o 0,48%. Względem listopada 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach. tylko w segmencie leków refundowanych (-0,82%). Średnia cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,77%, a dla leków pełnopłatnych o 2,30%. W odniesieniu do października br. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. W przypadku leków pełnopłatnych na receptę wzrost był nieznaczny, gdyż wyniósł tylko o 0,08%. Średnia cena dla leków refundowanych wzrosła o 0,48%, dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 2,25%.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2013r. wyniosła 27,50% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,72 pp. W porównaniu do października br. marża spadła o 0,30 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o 14,18 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 17,88 mln PLN, a leków refundowanych o 1,58 mln PLN. Wzrost wykazała jedynie sprzedaż odręczna, której wartość sprzedaży zwiększyła się o 4,60 mln PLN. W porównaniu do października br. cały rynek zanotował duży spadek, gdyż jego wartość obniżyła się o 229,66 mln PLN. Spadek wartości sprzedaży wobec poprzedniego miesiąca był widoczny dla wszystkich segmentów rynku. Leki refundowane miały o 85,66 mln PLN niższą sprzedaż niż w październiku br. Podobnie wyglądała sytuacja w sprzedaży odręcznej, której wartość obniżyła się o 83,19 mln PLN. Leki pełnopłatne zanotowały o 58,24 mln PLN niższy wynik niż przed miesiącem. Wyniki z listopada br. zmniejszyły nieznacznie (o 15 mln PLN) wielkość wzrostu rynku mierzonego od początku roku. Wzrost wartości sprzedaży całego rynku aptecznego wyniósł 1 180 mln PLN, tj. był o 4,91% wyższy niż za ten sam okres 2012 roku. Najnowsza prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku jest prawie niezmieniona wobec poprzedniej (z października). Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2013 roku wyniesie 27,7 mln PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r (wynik bez zmian). Przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,1 mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok (+0,1 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski