PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku br. wyniosła 186,5 tys. PLN i była wyższa o 3,04% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w październiku ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 547 mln PLN i była większa o 3,20% od sprzedaży w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w październiku była ponownie wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do października ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 3,04% (+5,5 tys. PLN). Segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 2,35%, leków pełnopłatnych o 2,49%, a leków refundowanych najwięcej, bo o 4,04%. Natomiast w porównaniu do września br. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 10,68%. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 14,06% wobec wyników poprzedniego miesiąca. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła niewiele mniej, bo o 13,88%, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 5,98%.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2013r. wyniosła 16,67 PLN. Była ona wyższa o 1,65% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. średnia cena wzrosła o 1,57%. Względem października 2012r. ceny spadły tylko w segmencie leków refundowanych (-0,82%). Średnia cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,77%, a w przypadku leków pełnopłatnych o 2,30%. W odniesieniu do września br. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Średnia cena dla leków refundowanych wzrosła o 0,41%, dla produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 0,16%, a dla leków pełnopłatnych cena była wyższa o 0,09%.

Średnia marża apteczna w październiku 2013r. wyniosła 27,80% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,75 pp. W porównaniu do września br. marża spadła o 0,68 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była o 79,11 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wzrost objął wszystkie segmenty rynku. Największy wzrost osiągnęła sprzedaż leków refundowanych, której wartość zwiększyła się o 38,13 mln PLN. Sprzedaż odręczna zwiększyła się o 24,90 mln PN, a wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 14,70 mln PLN.

W porównaniu do września br. cały rynek zanotował wzrost o 246,37 mln PLN, w tym aż 116,54 mln PLN przypadło lekom refundowanym. Leki pełnopłatne wzrosły o 69,31 mln PLN, a produkty w sprzedaży odręcznej o 57,58 mln PLN. Od początku roku wartość sprzedaży rynku aptecznego wzrosła o 1 195 mln PLN, tj. o 5,50% więcej niż za ten sam okres 2012 roku. Najnowsza prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku jest bardzo zbliżona do poprzedniej (z września). Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2013 roku wyniesie 27,7 mln PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. To o 0,3 pp wyższa prognoza niż w poprzednim miesiącu. Przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,1 mld PLN, tj. o 2,4% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok (-0,1 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski