PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu br. wyniosła 168,5 tys. PLN i była wyższa o 5,97% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki we wrześniu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 301 mln PLN i była większa o 5,73% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki we wrześniu była wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do września ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 5,97% (+9,5 tys. PLN). Segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 7,28%, leków refundowanych o 5,35%, a leków pełnopłatnych o 4,67%. Natomiast w porównaniu do sierpnia br. statystyczna apteka odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 8,01%. Sprzedaż odręczna zwiększyła się wobec wyników poprzedniego miesiąca o 13,31%. Sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 5,94%, a leków refundowanych o 3,72% w odniesieniu do poprzedniego okresu.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2013r. wyniosła 16,40 PLN. Była ona wyższa o 0,20% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. średnia cena wzrosła o 1,55%. Względem września 2012r. ceny spadły tylko w segmencie leków refundowanych (-1,17%). Średnia cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,80%, a w przypadku leków pełnopłatnych cena zwiększyła się o 2,59%.

W odniesieniu do sierpnia br. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. W sprzedaży odręcznej średnia cena zwiększyła się o 2,33%. W segmencie leków pełnopłatnych cena wzrosła o 1,54%, a w przypadku leków refundowanych cena była wyższa o 0,64% niż w poprzednim miesiącu br.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2013r. wyniosła 28,48% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 1,16 pp. Marża wzrosła również względem sierpnia br., aczkolwiek już nieco mniej, bo tylko o 0,47 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o 124,80 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Wzrost objął wszystkie segmenty rynku, ale najwięcej, bo o ponad połowę całkowitego wzrostu przypadło sprzedaży odręcznej, która zwiększyła sprzedaż o 63,03 mln PLN. Względem sierpnia br. wzrost ten był jeszcze większy. Cały rynek zanotował wyższe sprzedaże niż w poprzednim miesiącu. Również i w tym wypadku za wzrost w dużej mierze odpowiada sprzedaż odręczna, której wartość zwiększyła się o 113, 53 mln PLN. To prawie 66% wzrostu całego rynku w tym okresie (+172,88 mln PLN). Rynek w III kwartale roku zanotował wzrost o 437 mln PLN (+7,04%) wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Od początku roku wartość sprzedaży rynku aptecznego wzrosła już o 1 115 mln PLN, tj. o 5,80% więcej niż za ten sam okres 2012 roku.

Najnowsza prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku jest zbliżona do poprzedniej (sierpniowej). Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2013 roku wyniesie 27,6 mln PLN i będzie wyższa o 4,0% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. To o 0,2 pp wyższa prognoza niż w poprzednim miesiącu. Przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,1 mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok (+0,5 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski