PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu br. wyniosła 156,0 tys. PLN i była wyższa o 3,31% od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w sierpniu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 128 mln PLN i była większa o 2,83% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2012r. 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu była wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do sierpnia ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 3,31% (+5,0 tys. PLN) . Segment leków refundowanych wzrósł o 3,18%, leków pełnopłatnych o 0,41%, a sprzedaży odręcznej o 5,09%. Natomiast w porównaniu do lipca br. statystyczna apteka wykazała spadek wartości sprzedaży o 4,29%. Sprzedaż odręczna była mniejsza o 2,17%, sprzedaż leków refundowanych o 4,81%, a leków pełnopłatnych na receptę o 5,72% od wyników z poprzedniego miesiąca. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2013r. wyniosła 16,37 PLN. Była ona mniejsza o 0,56% niż przed miesiącem. Natomiast średnia cena wzrosła o 1,36% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Względem sierpnia 2012r. ceny spadły tylko w segmencie leków refundowanych, a wzrosły w pozostałych segmentach. Cena leków refundowanych była mniejsza o 0,96% niż przed rokiem, natomiast cena w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,77%, a leków pełnopłatnych zwiększyła się o 2,34%. Wobec lipca br. wzrost nastąpił dla sprzedaży odręcznej o 0,61%. Natomiast ceny pozostałych segmentów rynku aptecznego były niższe od cen z poprzedniego miesiąca. Cena leków refundowanych spadła o  0,62%, a leków pełnopłatnych na receptę o 1,31%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2013r. wyniosła 28,01% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,86 pp. Podobny wzrost zanotowała marża względem poprzedniego miesiąca br., zanotowała bowiem wzrost o 0,84%. 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była o 58,55 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Za wzrost odpowiadają segmenty leków refundowanych oraz sprzedaży odręcznej. Leki pełnopłatne na receptę wykazały nieznaczny spadek wartości sprzedaży. Natomiast względem lipca br. wartość sprzedaży była niższa o 92,56 mln PLN. Spadek sprzedaży wystąpił we wszystkich segmentach rynku. Najnowsza prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku jest zbliżona do poprzedniej z lipca br. Korektę widać jedynie na zmianie procentowej w odniesieniu do wyników za ubiegły rok. Wartość  rynku na koniec 2013 roku wyniesie 27,6 mln PLN i będzie wyższa o 4,0% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. To o 0,1 pp wyższa prognoza niż w poprzednim miesiącu. Przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,1 mld PLN, tj. o 2,0% więcej niż wartość refundacji za poprzedni rok (zmiana prognozy o -0,5 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski