PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu br. wyniosła 163,0 tys. PLN i była wyższa o 10,88% od wartości sprzedaży w lipcu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 220 mln PLN i była większa o 10,22% od sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2012r. 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki po czerwcowym spadku, tym razem zanotowała znaczny wzrost wartości sprzedaży względem wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. W porównaniu do lipca ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 10,88% (+16,0 tys. PLN) więcej niż przed rokiem. Segment leków refundowanych wzrósł o 15,70%, leków pełnopłatnych o 9,23%, a sprzedaży odręcznej o 7,50%. Natomiast w porównaniu do czerwca br. statystyczna apteka wykazała już mniejszy wzrost (+2,19%).  Sprzedaż odręczna wzrosła o 2,92%, leków refundowanych o 1,27%, a leków pełnopłatnych na receptę o 1,77% więcej niż w poprzednim miesiącu. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2013r. wyniosła 16,46 PLN. Była ona mniejsza zaledwie o 0,12% niż przed miesiącem. Natomiast średnia cena wzrosła o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Względem lipca 2012r. ceny spadły tylko w segmencie leków refundowanych, a wzrosły w pozostałych segmentach. Cena leków refundowanych była mniejsza o 0,60% niż przed rokiem, cena w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,79%, a leków pełnopłatnych o 2,22%. Wobec czerwca br. wzrost nastąpił dla leków na receptę – leki refundowane wzrosły o 1,47%, a leki pełnopłatne o 0,21%. Ceny były niższe w przypadku sprzedaży odręcznej (-0,20%), co wystarczyło do tego, aby cały rynek zanotował nieznaczny spadek wartości sprzedaży  względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna w lipcu 2013r. wyniosła 27,17% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,93 pp. Natomiast względem poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła zaledwie o 0,01 pp. 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 205,9 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Natomiast względem czerwca br. wartość sprzedaży wzrosła o 46,7 mln PLN. 

W obydwu przypadkach wzrost wartości sprzedaży dotyczył wszystkich segmentów rynku. Mimo lipcowego wzrostu sprzedaży, poprzednie wyniki (w tym czerwcowy spadek rynku) wpłynęły na obniżenie prognozy dla całego rynku. Obecna prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada niższy wzrost, bo o 3,9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r.  To o 0,2 pp niższa prognoza niż w poprzednim miesiącu. Wartość rynku wyniesie na koniec br. blisko 27,6 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,1 mld PLN, tj. o 2,7% więcej niż jej wartość refundacji za poprzedni rok (ujemna korekta prognozy o 0,8 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski