PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju br. wyniosła 160,0 tys. PLN i była wyższa o 1,91% od wartości sprzedaży w maju ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 180 mln PLN i była o 1,30% wyższa niż w analogicznym okresie 2012r. 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w maju była nieznacznie wyższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. W porównaniu do maja ub. r. sprzedaż statystycznej apteki wzrosła w segmentach leków pełnopłatnych na receptę (+4,03%) oraz w sprzedaży odręcznej (+3,15%). Nieznacznie niższą wartość sprzedaży odnotowała statystyczna apteka w  segmencie leków refundowanych (-0,57%). Natomiast w porównaniu do kwietnia br. statystyczna apteka wykazała spadek sprzedaży o 5,60%. Względem poprzedniego miesiąca sprzedaż była niższa we wszystkich segmentach rynku. Największy spadek dotknął leki pełnopłatne (-6,92%), nieznacznie mniej spadła sprzedaż w sprzedaży odręcznej (-5,23%) i leków refundowanych (-4,92%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2013r. wyniosła 16,52 PLN. Była ona mniejsza o 0,63% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece wzrosła o 1,77%. Względem maja 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Ceny leków pełnopłatnych były większe o 3,55%, sprzedaży odręcznej o 2,51%, a leków refundowanych tylko o 0,36%. W porównaniu do kwietnia br. nastąpił spadek cen o 0,63%. Cena produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej zanotowała spadek o 0,95%, a cena dla leków refundowanych spadła o 0,42%. Średnia cen była wyższa jedynie dla leków pełnopłatnych (+0,75%).

Średnia marża apteczna w maju 2013r. wyniosła 27,00% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,69 pp. Natomiast marża spadła względem poprzedniego miesiąca br. o 0,28 pp. 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o 28,0 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Natomiast względem kwietnia br. wartość sprzedaży zmalała o 126,0 mln PLN (spadek był na podobnym poziomie we wszystkich segmentach rynku). W maju br. wzrost rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku był niższy od wyników z ostatnich 3 miesięcy i wyniósł tylko +1,30%. Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost o 4,1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. W porównaniu do raportu z ubiegłego miesiąca prognoza dla rynku wzrosła o +0,1 pp. Wartość rynku wyniesie na koniec br. 27,6 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,2 mld PLN, tj. o 4,5% więcej niż jej wartość refundacji za poprzedni rok (spadek prognozy o 0,2 pp względem poprzedniego raportu).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski