PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu br. wyniosła 169,5 tys. PLN i była wyższa o 4,63% od wartości sprzedaży w kwietniu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 306 mln PLN i była o 3,85% wyższa niż w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w kwietniu, podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach była nieznacznie wyższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. Sprzedaż statystycznej apteki wzrosła we wszystkich segmentach. Największy wzrost zanotowała sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę, która osiągnęła o 8,73% większą wartość sprzedaży niż w kwietniu ub. r. Leki refundowane wzrosły o 3,47%, a sprzedaż odręczna o 3,32%. Natomiast w porównaniu do marca 2013r. statystyczna apteka wykazała spadek o 4,24%. Sprzedaż była niższa niż przed miesiącem we wszystkich segmentach rynku. Największy spadek dotknął sprzedaż odręczną 
(-9,14%). Sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę była niższa niż przed miesiącem o 0,74%, a leków refundowanych o 1,24%.
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2013r. wyniosła 16,62 PLN. Była ona wyższa o 0,94% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 
ub. r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece wzrosła o 2,45%. Względem kwietnia 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku.
Ceny leków pełnopłatnych były wyższe o 3,24%, sprzedaży odręcznej o 2,14%, a leków refundowanych o 0,79%. W porównaniu do marca br. również nastąpił wzrost cen (+0,94%). Ceny w kwietniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły w segmencie leków pełnopłatnych na receptę (+1,03%), natomiast ceny były niższe w przypadku leków refundowanych (-0,25%) i sprzedaży odręcznej (-1,34%).  
Średnia marża apteczna w kwietniu 2013r. wyniosła 27,27% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,70 pp. Natomiast marża spadła względem poprzedniego miesiąca br. o 0,10 pp (podobnie jak w poprzednim miesiącu). 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była o 85,5 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Natomiast względem marca br. wartość sprzedaży zmalała o 90,2 mln PLN, głównie z uwagi na słabsze wyniki w segmencie sprzedaży odręcznej (koniec sezonu przeziębień i grypy). 
Od lutego zauważalna jest stabilizacja wzrostu rynku względem analogicznego okresu ub. r. (rynek rósł od 3,1% do 3,8%). Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost o 4,0% (+1 pp od poprzedniego miesiąca) względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. Wartość rynku wyniesie na koniec br. 27, 6 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie ok. 7,3 mld PLN, tj. o 4,7% więcej niż jej wartość refundacji za poprzedni rok.
Opracował: Włoczkowski Adam
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski