PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu br. wyniosła 177,0 tys. PLN i była wyższa o 4,42% od wartości sprzedaży w marcu ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 396 mln PLN i była o 3,14% wyższa niż w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w marcu była nieznacznie wyższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. Sprzedaż odręczna statystycznej apteki wzrosła o 9,45%, a leków pełnopłatnych o 4,73% od sprzedaży w marcu ub. r. Natomiast sprzedaż leków refundowanych spadła o 0,91% wobec analogicznego okresu ub. r. Statystyczna apteka w porównaniu do lutego 2013r. wykazała wzrost o 9,26%. Sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach rynku. Największy wzrost odnotowała sprzedaż odręczna (+11,43%). Sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 8,13%, a leków refundowanych o 7,63%. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2013r. wyniosła 16,47 PLN. Była ona niższa o 1,07% niż przed miesiącem. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece wzrosła o 1,45%. Względem marca 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Ceny leków pełnopłatnych wzrosły o 3,55%, sprzedaży odręcznej o 3,38%, a leków refundowanych o 1,63%. W porównaniu do lutego br. nastąpił spadek cen (-1,07%). Ceny w marcu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadły w segmencie leków refundowanych i sprzedaży odręcznej. Tylko segment leków pełnopłatnych zanotował nieznacznie wyższe sprzedaże. Średnia marża apteczna w marcu 2013r. wyniosła 27,37% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,97 pp. Natomiast marża spadła względem poprzedniego miesiąca br. (-0,10 pp). 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o 72,8 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. Jeszcze większy wzrost wartości sprzedaży (+203,6 mln PLN) zanotował rynek względem lutego br.  Wzrost w marcu był  na podobnym poziomie, co w zeszłym miesiącu.  Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost o 3,0% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2012r. Wartość rynku wyniesie na koniec br. 27, 3 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,2 mld PLN, tj. o 3,6% więcej niż jej wartość w poprzednim roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski