Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VI / 2 / 2012

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VI / 2 / 2012 <- format pdf. do pobrania

Spis treści:

 – UCHWAŁA nr VI/1/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej str   2

 – UCHWAŁA nr VI/2/2012 z dnia 3 lutego 2012  r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej str 2

 – UCHWAŁA nr VI/3/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej str 3

 – UCHWAŁA nr VI/4/2012 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej str   3

 – UCHWAŁA nr VI/5/2012 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej str  4

 – UCHWAŁA nr VI/6/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej  str    4

 – UCHWAŁA nr VI/7/2012 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia departamentów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków str    4

 – UCHWAŁA nr VI/8/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Legislacyjnego Naczelnej Rady Aptekarskiej str    5

 – UCHWAŁA nr VI/9/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu
Naczelnej Rady Aptekarskiej str   5

 – UCHWAŁA nr VI/10/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie umocowania Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby
Aptekarskiej str   6

 – UCHWAŁA nr VI/11/2012  z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Odwoławczego Naczelnej Rady Aptekarskiej . . . . . . . . . . .    6

 – UCHWAŁA nr VI/12/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Spraw Zagranicznych Naczelnej Rady Aptekarskiej str  6

 – UCHWAŁA nr VI/13/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Farmacji Aptecznej
i Edukacji Naczelnej Rady Aptekarskiej  str    7

 – UCHWAŁA nr VI/14/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej str   7
 – UCHWAŁA nr VI/15/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia str 7
 
 – UCHWAŁA nr VI/16/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Informacji Naczelnej Rady Aptekarskiej str   7

 – UCHWAŁA nr VI/17/2012  z dnia 3 lutego 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Etyki
i Deontologii Zawodu Naczelnej Rady Aptekarskiej str    7

 – UCHWAŁA Nr VI/18/2012 z dnia 21 marca 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby
Aptekarskiej za 2011 rok str    7

 – UCHWAŁA nr VI/19/2012 z dnia 21 marca 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2011 r. str     8

 – UCHWAŁA nr VI/20/2012 z dnia 21 marca 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2012 rok . str   8

 – UCHWAŁA nr VI/21A/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego str 8

 – Uchwała nr VI/25/2012 z dnia 13 września 2012 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” . str   9

 – UCHWAŁA nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie „Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” str   9

 – UCHWAŁA nr VI/27/2012 z dnia 13 września 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego str   10

 – UCHWAŁA nr VI/28/2012 z dnia 13 września 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego str    11

 – UCHWAŁA nr VI/29/2012 z dnia 13 września 2012 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zmiany nazwy Departamentu Farmacji Aptecznej i Edukacji str . 12

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski