PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym br. wyniosła 162,0 tys. PLN i była wyższa o 4,52% od wartości sprzedaży w lutym ub. r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 193 mln PLN i była o 3,61% wyższa niż w analogicznym okresie 2012r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym była nieznacznie wyższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. Sprzedaż leków pełnopłatnych statystycznej apteki w lutym 2013r. była wyższa o 6,09% od sprzedaży w lutym ub. r. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 3,35%, a sprzedaży odręcznej o 2,62%. wobec analogicznego okresu ub. r. Statystyczna apteka w porównaniu z styczniem 2013r. wykazała znaczny spadek wartość sprzedaży (-11,00%). Spadła sprzedaż we wszystkich segmentach rynku. Najmniejszy spadek zanotowała sprzedaż leków refundowanych (-4,63%).  sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę spadła o 10,28%, a sprzedaży odręczna zmniejszyła się o 16,00%. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2013r. wyniosła 16,64 PLN i była wyższa o 3,25% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece wzrosła o 4,94%. Względem lutego 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Ceny leków refundowanych wzrosły o 3,75%, leków pełnopłatnych o 4,55%, a sprzedaży odręcznej o 4,83%. Również w porównaniu do stycznia br. nastąpił wzrost cen (+3,25%). Ceny w lutym br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły we wszystkich segmencie rynku. Średnia marża apteczna w lutym 2013r. wyniosła 27,47% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 0,67 pp. natomiast marża spada względem poprzedniego miesiąca br. (-0,35 pp). 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była o 76,3 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. i o 270,7 mln PLN mniejsza niż przed miesiącem. Wzrost w lutym nie był już tak duży jak przed miesiącem, ale też i wyniki z lutego poprzedniego roku były już pozbawione wpływu zmian systemu refundacji. Nieco większa w lutym br. zachorowalność na grypę i inne choroby układu oddechowego pozwoliły uzyskać nieznaczny wzrost względem wyników z ubiegłego roku.                                                    

Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost o 2,8% względem wyniku rynku osiągniętego w 2012r. Wartość rynku wyniesie na koniec br. 27, 3 mld PLN. Szacunkowa wartość refundacji leków na koniec 2013 r. wyniesie 7,2 mld PLN, tj. o 3,6% więcej niż jej wartość w poprzednim roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski