PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2013

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wyniosła 182,0 tys. PLN i była wyższa o 29,08% od wartości sprzedaży w styczniu ub.r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 464 mln PLN i była o 27,95% wyższa niż w analogicznym okresie 2012r.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w styczniu była znacznie wyższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2012r. W głównej mierze wynikało to z wprowadzenia od początku ub. r. nowych zasad refundacji leków.  Konsekwencją tych zmian, była zmniejszona sprzedaż leków w aptece w styczniu 2012r. Sprzedaż leków refundowanych statystycznej apteki w styczniu 2013r. była wyższa aż o 34,32% od sprzedaży w styczniu ub.r. Równie wysokie sprzedaże odnotowały pozostałe segmenty rynku: sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 30,71%, a sprzedaży odręcznej o 24,77%. wobec analogicznego okresu ub.r. Statystyczna apteka w porównaniu z grudniem 2012r. wykazała nieznaczny spadek wartość sprzedaży (-0,13%). Spadła sprzedaż leków refundowanych (-3,30%) oraz sprzedaży odręcznej (-0,90%). Jedynie sprzedaż leków pełnopłatnych na receptę wzrosła (+6,00%) względem poprzedniego miesiąca. 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2013r. wyniosła 16,12 PLN i była niższa o 0,93% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece wzrosła o 4,96%. 

Względem stycznia 2012r. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Ceny leków refundowanych wzrosły o 2,07%, leków pełnopłatnych o 2,03% a sprzedaży odręcznej o 4,16%. Natomiast w porównaniu do grudnia ub. r. nastąpił nieznaczny spadek cen (-0,93%). Ceny w styczniu br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosły jedynie w segmencie leków pełnopłatnych. Średnia marża apteczna w styczniu 2013r. wyniosła 27,83% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2012r. o 1,03 pp. Marża wzrosła również względem grudnia 2012r. (+1,18 pp). 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była aż o 538,2 mln PLN większa niż w analogicznym miesiącu ub. r. i o 30,9 mln PLN mniejsza niż przed miesiącem. Należy jednak pamiętać, iż dobry wynik stycznia w dużej mierze wynika ze słabych sprzedaży na początku ub.r. Na styczniowy wzrost wartości sprzedaży wpłynęła również zwiększona zachorowalność na grypę, której szczyt przypadł na połowę stycznia. Prognoza sprzedaży dla rynku aptecznego na koniec 2013 roku zakłada wzrost od 2% do 4% względem wyniku za rok 2012. Wartość rynku wyniesie na koniec br. roku  27, 3 mld PLN. Szacunkowa wartość segmentu leków refundowanych na koniec 2013 r. wyniesie 7,2 mld PLN, tj. o 2-4% więcej niż wartość refundacji w poprzednim roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski