PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu br. wyniosła 181,1 tys. PLN i była niższa o 19,52% od wartości sprzedaży w grudniu 2011r. Natomiastcałkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 469 mln PLN i była o 19,63% niższa niż w analogicznym okresie 2011r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w ostatnim miesiącu 2012 r. była znacznie niższa od wyników osiągniętych w analogicznym okresie 2011r. W głównej mierze wynikało to ze znacznie wyższych sprzedaży w grudniu 2011 r. będących rekacją na wchodzące od stycznia 2012r. zmiany w zasadach refundacji leków. Sprzedaż leków refundowanych statystycznej apteki w grudniu 2012 r. była niższa aż o 41,48% od sprzedaży wgrudniu 2011r. Średnia sprzedaż leków refundowanych w roku 2012 zmniejszyła się o 23,72% wobec roku poprzedniego. Statystyczna apteka w porówaniu zlistopadem 2012r. osiągnęła wzrost wartość sprzedaży o 6,62%. Sprzedaż leków refundowanych była nieznacznie wyższa (+0,86%), a tradycyjnie dużym (+16,36%) wzrostem wykazała się sprzedaż odręczna. Jedynie leki pełnopłatne na receptę osiągnęły niższe sprzedaże niż przed miesiącem (-1,15%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2012r. wyniosła 16,27 PLN i była niższa o 1,10% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2012r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece spadła o 7,34%.

Względem grudnia 2011r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych (-4,38%) oraz leków pełnopłatnych na receptę (-3,78%). Natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 6,12% wobec analogicznego okresu 2011r. Spadek cen nastąpił również w porównaniu do listopada 2012 r. (-1,10%). Średnia marża apteczna w grudniu 2012r. wyniosła 26,65% i była wyższa od marży w analogicznym okresie 2011r. o 1,97 pp. Natomiast względem listopada 2012r. marża obniżyła się o 0,13 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była o 153,2 mln PLN większa niż przed miesiącem i aż o 603,2 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu 2011 r. Całkowita sprzedaż na koniec 2012 roku wyniosła 26 340 mln PLN, tj. o 5,84% mniej niż w 2011 r. Wartość segmentu leków refundowanych w 2012 r. była niższa aż o 22,67% od wartości sprzedaży w 2011r. Wartościowo segment ten zmniejszył się o 2 860 mln PLN.

Refundacja leków przyniosła sprzedaż 6 932 mln PLN. To o 20,12% mniej niż w 2011 r.

Minłą rok od wejście wżycie nowych zasad refunacji leków. Wprowadzone zmiany miały wpływ na spadek wartości sprzedaży całego rynku w roku 2012, gdyż leki refundowane stanowią największy wartościowo segment leków. Przyszły rok zapowiada się na bardziej stabilny dla rynku. Styczeń może przynieść wzrost sprzedaży z uwagi na utrzymującą się w pierwszej połowie stycznia liczbę zachorowań na choroby sezonowe (grypa i choroby grypopodobne).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski