PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie br. wyniosła 169,8 tys. PLN i była niższa o 6,13% od wartości sprzedaży za listopad 2011r. Natomiastcałkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 316 mln PLN i była o 6,26% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki ponownie była niższa względem analogicznego okresu 2011r. O spadku wartości sprzedaży statystycznej apteki zdecydowała, podobnie jak w poprzednich miesiącach słabsza sprzedaż leków refundowanych. W listopadzie sprzedaż tychleków była mniejsza o 23,40% (-19,26 tys. PLN) w porównaniu do listopada ub. r. Natomiast względem października br. wartość sprzedaży leków refundowanych wykazała również spadek, chociaż znacznie mniejszy, bo o 5,07% (-3,37 tys. PLN). Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej w porównaniu do listopada 2011r. zwiększyły wartość sprzedaży o 5,38% (+3,47 tys. PLN), natomiast względem poprzedniego miesiąca br. ich wartość spadła o 6,34% (-4,61 tys. PLN). Leki pełnopłatne wydawane na receptę w porównaniu do listopada ub. r. osiągnęły wzrost wartości sprzedaży o 13,85% (+4,70 tys. PLN), a wobec października br. wartość ich sprzedaży spadła o 4,64% (-1,88 tys. PLN).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2012r. wyniosła 16,45 PLN i była wyższa o 0,23% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2011r. średnia cena produktów sprzedawanych w aptece spadła o 1,50%.

Względem listopada ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych (-2,51%) oraz leków pełnopłatnych na receptę (-3,24%). Natomiast w segmencie sprzedaży odręcznej ceny wzrosły o 7,51% wobec analogicznego okresu ub. r. Podobna zmiana cen nastąpiław porównaniu do października br. Wzrosła jedynie cena produktów będących w sprzedaży odręcznej (+0,88%), a spadła cena leków refundowanych (-1,58%) oraz leków pełnopłatnych na receptę (-1,43%). Średnia marża apteczna w listopadzie 2012r. wyniosła 26,78% i była wyższa od marży w analogicznym okresie ub. r. o 0,62 pp. Natomiast względem października br. marża obniżyła się o 0,98 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była o 134,5 mln PLN mniejsza niż przed miesiącem i o 154,6 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Rynek kontynuuje spadek wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu ub. r. Rynek na miesiąc przed końcem roku wykazał sprzedaż o 1 032 mln PLN (-4,14%) mniejszą niż w analogicznym okresie ub. r. W głównej mierze spadek ten jest efektem zmian w refundacji leków. Wartość segmentu leków refundowanych w br. (na koniec listopada br.) była niższa aż o 20,15% od wartości sprzedaży w analogicznym okresie 2011r. Wartościowo segment ten zmniejszył się o 2 243 mln PLN.

Obecnie dla rynku aptecznego szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,5 mld PLN, tj. 5-7% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,0 mld PLN, czyli o 19-21% mniejszą niż w 2011r. Ostatni miesiąc nie zmieni faktu, iż wartość sprzedaży aptecznej w br. roku będzie mniejsza niż przed rokiem.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski