PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 157,8 tys. PLN i była niższa o 8,99% od wartości sprzedaży za wrzesień 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 160 mln PLN i była o 8,11% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki ponownie była niższa względem analogicznego okresu 2011r. O spadku wartości sprzedaży statystycznej apteki decydowały nie pierwszy już raz słabe wyniki sprzedaży leków refundowanych. We wrześniu sprzedaż leków refundowanych była mniejsza o 24,47% (-18,64 tys. PLN) względem września ub. r. Natomiast wobec sierpnia br. wartość sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 1,59% (+0,90 tys. PLN). Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej w porównaniu do września 2011r. zwiększyły wartość sprzedaży o 1,36%, a względem poprzedniego miesiąca br. ich wartość wzrosła o 11,00%. Natomiast leki pełnopłatne wydawane na receptę w porównaniu do września ub.r. osiągnęły wzrost wartości sprzedaży o 6,63%, a wobec sierpnia br. o 1,62%. 
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2012r. wyniosła 16,15 PLN i była wyższa o 0,01% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu z 2011r. średnia cena wzrosła o 0,17%. 
Względem września ub. r. ceny spadły jedynie w segmencie leków pełnopłatnych na receptę (-2,62%). W pozostałych segmentach rynku nastąpił wzrost cen. W przypadku sprzedaży odręcznej wzrost wyniósł 8,33%, a w przypadków leków refundowanych o 0,53%. Natomiast w porównaniu do sierpnia br. ceny wzrosły we wszystkich segmentach rynku. Cena sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,30%, leków pełnopłatnych na receptę o 1,28%, a leków refundowanych o 0,86%. Średnia marża apteczna we wrześniu 2012r. wyniosła 27,31% i była wyższa od marży w analogicznym okresie ub. r. zaledwie o 0,03 pp. Względem sierpnia br. wzrost marży nie był również zbyt imponujący, gdyż wyniósł 0,17 pp. 
Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była o 106 mln PLN większa niż przed miesiącem i o 191 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Spadek wartości wobec września ub. r. potwierdził jedynie obecną tendencję spadkową. Rynek w III kwartale br. był słabszy o 352 mln PLN  (-5,36%) niż w analogicznym okresie ub. r. – głównie z powodu spadku wartości sprzedaży leków refundowanych. Nieznaczne zmiany marż, jak i niewielki wzrost cen (zauważalny jedynie w sprzedaży odręcznej) miały również wpływ na wynik września. Zmiany wykazów leków refundowanych, jak i inne działania ustawodawcy wpływają na spadek głównego udziałowca rynku, jakim są leki refundowane. Wyniki III kwartału wpłynęły na dalsze obniżenie prognozy refundacji, jak i całego rynku na koniec 2012 r. Obecnie dla rynku aptecznego szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,6 mld PLN, tj. ok. 4-6% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,1 mld PLN, czyli o 17-19% mniejszą niż w 2011r. Ostatni kwartał roku raczej już nie zmieni obecnej sytuacji na rynku, nawet jeśli nastąpi znaczny wzrost wartości sprzedaży, gdyż wielkość sprzedaży (np. w grudniu 2011r.) jest w obecnej sytuacji rynkowej raczej nie do zrealizowania.
Opracował: Włoczkowski Adam
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski