PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu br. wyniosła 150 tys. PLN i była niższa o 4,81% od wartości sprzedaży za sierpień 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 055 mln PLN i była o 3,76% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki była niższa względem analogicznego okresu 2011r. mimo, iż zarówno sprzedaż odręczna, jak i leki pełnopłatne na receptę wykazały wzrost wartości sprzedaży. Ale ponownie (tak jak w lipcu br.) o spadku wartości sprzedaży statystycznej apteki decydowały wyniki sprzedaży leków refundowanych, które w sierpniu były znacznie niższe niż w analogicznym okresie ub. r. W sierpniu sprzedaż leków refundowanych była niższa o 20,19% (-14,33 tys. PLN) względem sierpnia ub. r. Natomiast wobec lipca br. wartość sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 6,74% (+3,48 tys. PLN). Produkty dostępne w sprzedaży odręcznej w porównaniu do sierpnia 2011r. zwiększyły wartość sprzedaży o 4,35%, a względem poprzedniego miesiąca br. ich wartość sprzedaży spadła o 0,47%. Natomiast leki pełnopłatne wydawane na receptę w obydwu przypadkach osiągnęły wzrost wartości sprzedaży – w porównaniu do sierpnia ub. r. o 14,31%, a wobec lipca br. o 2,56%. 

 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2012r. wyniosła 16,15 PLN i była wyższa o 0,22 PLN (+1,37%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena nieznacznie wzrosła, bo o 0,08 PLN (+0,52%). 

Względem sierpnia ub. r. ceny spadły jedynie w segmencie leków pełnopłatnych na receptę (-4,38%). W pozostałych segmentach rynku nastąpił wzrost cen. W przypadku sprzedaży odręcznej wzrost wyniósł 8,80%, a w przypadków leków refundowanych o 0,18%. Natomiast w porównaniu do lipca br. ceny wzrosły jedynie w segmencie sprzedaży odręcznej (+0,63%). Dla leków refundowanych ceny były o 0,26% niższe niż przed miesiącem, a ceny leków pełnopłatnych spadły o 1,42%. Średnia marża apteczna w sierpniu 2012r. wyniosła 27,15% i była wyższa od marży w analogicznym okresie ub. r. o 0,91 pp. O taką samą wartość (+0,91 pp) wzrosła marża wobec poprzedniego miesiąca br.

 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była o 57 mln PLN większa niż przed miesiącem i o 80 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub. r. Spadek wartości wobec sierpnia ub.r. ponownie wpłynął na obniżenie prognozy dla na koniec 2012 r. Obecnie dla rynku aptecznego szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,7 mld PLN, tj. ok. 4-6% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,2 mld PLN, czyli o 16-18% mniejszą wartość niż w 2011r. Od wyników ostatnich 4 miesięcy zależeć będzie czy rok 2012 zakończy się mniejszym niż obecnie prognozowanym spadkiem. Będzie to trudne do realizacji z uwagi na wielkość sprzedaży osiąganych przez rynek apteczny w analogicznym okresie ubiegłego roku, a szczególnie w grudniu ub.r. 

 

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski