PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju br. wyniosła 156 tys. PLN i była niższa o 3,19% od wartości sprzedaży za maj 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 136 mln PLN i była o 1,02% niższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki była niższa względem analogicznego okresu 2011r. Po nieznacznie lepszych wynikach w kwietniu, w maju znów przeważyły słabe wyniki segmentu leków refundowanych. Średnia wartość sprzedaży na aptekę dla segmentu leków refundowanych była niższa o 13,63 tys. PLN (-18,61%). Wzrost pozostałych segmentów nie wystarczy, aby uzyskać lepszy wynik niż w maju ub.r. Segment leków pełnopłatnych na receptę osiągnął wzrost o 4,50 tys. PLN (+14,80%), a sprzedaż odręczna zwiększyła sprzedaż o 3,99 tys. PLN (+6,96%). W porównaniu do kwietnia br. statystyczna apteka zanotowała również spadek sprzedaży. Wartość sprzedaży spadła o 3,05% (-4,90 tys. PLN). Najsłabiej wypadł segment sprzedaży odręcznej, której wyniki były mniejsze o 5,08%, (-3,28 tys. PLN). Segment leków pełnopłatnych zmniejszył swoją wartość sprzedaży o 2,71% (-0,97 pln), a segment leków refundowanych zanotował spadek o 1,07% (-0,64 tys. PLN).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2012r. wyniosła 16,23 PLN i była wyższa zaledwie o 0,01 PLN (+0,04%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena wzrosła o 0,05 PLN (+0,34%). Względem maja ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych o 1,97%, a w segmencie leków pełnopłatnych na receptę o 2,05%. Jedynie ceny w sprzedaży odręcznej wzrosły i to znacznie, bo o 9,29%. Natomiast w porównaniu do kwietnia br. ceny wzrosły, ale nieznacznie. W segmencie leków pełnopłatnych cena wzrosła o 0,44%, a w przypadku leków refundowanych cena wzrosła zaledwie o 0,01%. Jedynie cena sprzedaży odręcznej cena spadła o 1,31%. Średnia marża apteczna w maju 2012r. wyniosła 26,31% i była wyższa od marży z maja ub. r. o 0,26 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża spadła o 0,27 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była o 67 mln PLN mniejsza niż przed miesiącem i o 22 mln PLN mniejsza niż w analogicznym miesiącu ub.r. Ponowny spadek wartości sprzedaży wpłynął nieznacznie na zmianę prognozy na koniec 2012 r. Obecnie dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 27,0 mld PLN, tj. ok. 4,1% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,2 mld PLN, czyli o 17,3% mniejszą wartość niż w 2011r.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski