PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2011r. wyniosła 161 tys. PLN i była niższa o 1,31% od wartości sprzedaży za kwiecień 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 204 mln PLN i była o 0,91% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki była niższa względem analogicznego okresu 2011r., jednakże od początku roku różnica ta maleje. Średnia wartość sprzedaży na aptekę była niższa o 2,13 tys. PLN (-1,31%). Na poziomie statystycznej apteki spadek wartości sprzedaży dotyczył jedynie segmentu leków refundowanych (-12,87 tys. PLN, tj. -17,60%). Segment leków pełnopłatnych na receptę osiągnął wzrost o 5,41 tys. PLN (+17,76%), a sprzedaż odręczna zwiększyła sprzedaż o 5,33 tys. PLN (+8,99%). W porównaniu do marca br. statystyczna apteka wypadła nieco słabiej. Wartość sprzedaży spadła o 4,53% (-7,62 tys. PLN). Sprzedaże były mniejsze we wszystkich segmentach rynku. Segment leków refundowanych zanotował spadek sprzedaży o 5,43% (-3,46 tys. PLN), a segment leków pełnopłatnych spadł o 4,38% (-1,65 tys. PLN). Również sprzedaż odręczna zanotowała mniejszą sprzedaż o 3,75% (-2,52 tys. PLN).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2012r. wyniosła 16,22 PLN i była niższa zaledwie o 0,01 PLN (-0,04%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena wzrosła o 0,16 PLN (+0,98%). Względem kwietnia ub. r. ceny spadły w segmencie leków refundowanych o 2,02%, a w segmencie leków pełnopłatnych na receptę o 1,77%. Jedynie ceny w sprzedaży odręcznej wzrosły i to znacznie, bo o 10,27%. Natomiast w porównaniu do marca br. ceny spadły nieznacznie. W segmencie sprzedaży odręcznej cena spadła o 0,14%. Dla leków refundowanych cena zwiększyła się o 0,58%, a dla leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 1,34%. Średnia marża apteczna w kwietniu 2012r. wyniosła 26,58% i była wyższa od marży z kwietnia ub. r. o 0,24 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża wzrosła o 0,65 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była nieznacznie wyższa (+20 mln PLN). Był to pierwszy w tym roku wzrost wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost ten tylko w niewielkiem stopniu wpłynął na zmiane prognozy na koniec 2012 r. Obecnie dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 27,1 mld PLN, tj. ok. 3,6% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,5 mld PLN, czyli o 14,0% mniejszą wartość niż w 2011r.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski