PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2012

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2011r. wyniosła 168 tys. PLN i była niższa o 7,98% od wartości sprzedaży za marzec 2011r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 308 mln PLN i była o 5,91% mniejsza niż w analogicznym okresie 2011 r.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki ponownie była niższa względem analogicznego okresu 2011r. Taka sytuacja utrzymuje się od początku br. Średnia wartość sprzedaży na aptekę była niższa o 14,60 tys. PLN (-7,98%). Na poziomie statystycznej apteki spadek wartości sprzedaży dotyczył jedynie segmentu leków refundowanych (-18,30 tys. PLN), ale znów był na tyle istotny (-22,31%), że wpłynął na wynik całej sprzedaży statystycznej apteki. Segment leków pełnopłatnych na receptę osiągnął wzrost o 3,37 tys. PLN (+9,88%), a sprzedaż odręczna zwiększyła sprzedaż o 0,33 tys. PLN (+0,49%).
W porównaniu do lutego br. statystyczna apteka wypadła lepiej, osiągając wzrost wartości sprzedaży o 9,39% (+14,45 tys. PLN). Sprzedaże były wyższe we wszystkich segmentach rynku. Segmenty leków refundowanych zwiększyły sprzedaż o 13,25% (+7,46 tys. PLN), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 10,48% (+3,56 tys. PLN).Najmniejszy wzrost statystyczna apteka osiągnęła w sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 5,39% (+3,44 tys. PLN).
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2012r. wyniosła 16,23 PLN i była wyższa o 0,37 PLN (+2,34%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena była wyższa o 0,15 PLN (+0,93%). Względem marca ub. r. ceny spadływ segmencie leków na receptę. Cena leków refundowanych spadła o 2,04%, a leków pełnopłatnych na receptę o 1,19%. Jedynie ceny w sprzedaży odręcznej wzrosły o 9,38%. W porównaniu do lutego br. ceny wzrosły. W segmencie sprzedaży odręcznej oraz leków refundowanych średnia cena zwiększyła się o 1,02%, a w segmencie leków pełnopłatnychna receptę wzrosła o 0,98%.
Natomiast średnia marża apteczna w marcu 2012r. wyniosła 26,41% i była niższa od marży z marca ub. r. o 0,60 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. marża spadła o 0,40 pp.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w I kwartale 2012 jest słabsza niż przed rokiem. Do końca marca br. wartość sprzedaży w aptekach wyniosła 6 318 mln PLN, tj. o 9,15% mniej niż w analogicznym okresie ub. r. Niższa wartość rynku wynika ze spadku wartości sprzedaży segmentu leków refundowanych, który po 3 pierwszych miesiącach 2012 r. jest niższy o 25,75% od I kwartału 2011r. Mimo, iż od początku roku co miesiąc sprzedaż rośnie, to znacznie niższa sprzedaż leków refundowanych względem analogicznych okresów ub. r. wpływa na tak słabe wyniki rynku w br. Utrzymywanie się w następnych miesiącach na podobnym poziomie wyników sprzedaży leków refundowanych wpłynie negatywnie na i tak bardzo słabe prognozy na koniec 2012 r.
Obecnie dla całegorynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 27,1 mld PLN, tj. ok 3,8% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta zakłada, iż na koniec roku osiągnie ona wartość 7,5 mld PLN, czyli o 14,0% mniejszą wartość niż w 2011r. Dotychczasowe sprzedaże w kwietniu leków refundowanych wciąż są słabszeniż przed rokiem, co zapowiada kontynuacje obecnego niekorzystnego trendu.
Opracował: Włoczkowski Adam
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski