PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2011r. wyniosła niecałe 154 tys. PLN i była niższa o 6,78% od wartości sprzedaży za luty 2011r. Natomiastcałkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 102 mln PLN i była o 4,68% mniejsza niż w analogicznym okresie 2011 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zanotowała spadek względem analogicznego okresu 2011r. (ale już nie tak duży, jak w poprzednim miesiącu). Średnia wartość sprzedaży na aptekę była niższa o 11,20 tys. PLN (-6,78%). Na poziomie statystycznej apteki spadek wartości sprzedaży dotyczył jedynie segmentowi leków refundowanych, ale był na tyle duży, tj. o -22,34% (-16,19 tys. PLN), że wpłynął na wynik całej sprzedaży statystycznej apteki. Segment leków pełnopłatnych na receptę osiągnął wzrost o 3,31 tys. PLN (+10,78%), natomiast sprzedaż odręczna zanotowała wzrost o 1,68 tys.PLN (+2,71%). W porównaniu do stycznia br. statystyczna apteka wypadła zdecydowanie lepiej, gdyż osiągnęła o 11,80% (+14,22 tys. PLN) wyższą wartość sprzedaży. Wzrosty odnotowały wszystkie segmenty rynku. Największy wzrost osiągnął segment leków refundowanych, którego wartość zwiększyła się o 10,47 tys. PLN (+22,87%). Segment leków pełnopłatnych wzrósł o 9,58% (+2,97 tys. PLN), a sprzedaż odręczna zwiększyła sprzedaż o 1,24% (+0,78 tys. PLN).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2012r. wyniosła 15,86 PLN i była wyższa o 0,50 PLN (+3,27%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena była nieznacznie niższa, bo o 0,08 PLN (-0,48%). Względem lutego ub. r. ceny spadły w segmencie leków na receptę. Cena leków refundowanych spadła o 3,67%, a leków pełnopłatnych na receptę o 1,34%. Jedynie sprzedaż odręczna osiągnęła wzrost o 8,53%. W porównaniu do stycznia br. ceny na poziomie segmentów rynku miały niewielkie wahania. Ceny w segmencie sprzedaży odręcznej wzrosły o 0,04%, a w przypadku leków refundowanych spadły o 0,02%. Również w segmencie leków pełnopłatnych na receptę spadek nie był duży, bo o 0,58%. Natomiast średnia marża apteczna w lutym 2012r. wyniosła 26,81% i była niższa od marży z lutego ub. r. o 0,97 pp, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca (stycznia br.) marża wzrosła zaledwie o 0,02 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego na początku 2012 nie wzbudza zachwytów, aczkolwiek w porównaniu do zapaści jaka była w styczniu nie wygląda, aż tak źle. Utrzymanie się niekorzystnych wyników wobec analogicznego okresu ub. r. nie pozwala jednak na bardziej optymistyczniejsze prognozy, stąd wciąż wskaźniki dla rynku, a zwłaszcza dla refundacji są znacznie niższe od ubiegłorocznych. Dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 26,9 mld PLN, tj. ok 4,3% mniejszą niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta jest jeszcze niższa, tj. zakłada uzyskanie na koniec roku 7,4 mld PLN, czyli o 14,2% mniejszej wartości sprzedaży niż w 2011r. Luty br. co prawda przyniósł lekką korektę prognozy, ale bez znacznych wzrostów wartości sprzedaży w najbliższych miesiącach nie można liczyć na poprawę prognozy wartości sprzedaży na rok 2012. A w marcu na razie nie zapowiada się na zmianę niekorzystnego trendu. W tej sytuacji dużo będzie zależeć od segmentu leków refundowanych i poziomu zapasów leków poczynionych przez pacjentów.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski