PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2012

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2011r. wyniosła niecałe 140 tys. PLN i była niższa o 18,74% od wartości sprzedaży za styczeń 2011r.

Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 1 908 mln PLN i była o 16,91% mniejsza niż w analogicznym okresie 2011r.
Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zanotowała duży spadek względem analogicznego okresu 2011r. Średnia wartość sprzedaży na aptekę była niższa o 32,22 tys. PLN (-18,74%). Na poziomie statystycznej apteki spadek wartości sprzedaży dotyczył wszystkich segmentów leków. Najbardziej widoczne spadki wartości sprzedaży zanotował segment leków refundowanych, dla którego średnia wartość sprzedaży zmniejszyła się aż o 28,05 tys. PLN (-37,98%). Sprzedaż odręczna spadła o 3,25 tys. PLN (-4,91%), a segment leków pełnopłatnych o 0,92 tys. PLN (-2,89%).
Natomiast w porównaniu do grudnia 2011r. statystyczna apteka wypadła jeszcze słabiej, a to z uwagi na zwiększone zakupy pacjentów przed spodziewaną zmianą na wykazach leków refundowanychod stycznia br. W efekcie sprzedaż dla statystycznej apteki spadła o 85,96 tys. PLN (-37,90%). Spadek był widoczny we wszystkich segmentach rynku. Największa zmiana dotyczyła segment leków refundowanych, którego wartość zmniejszyła się aż o 62,91 tys. PLN (-57,88%) względem grudnia ub. r. Sprzedaż odręczna zmalała o 13,72 tys. PLN (- 17,90%), a leków pełnopłatnych o 8,63 tys. PLN (-21,78%).
Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2012r. wyniosła 15,36 PLN i była niższa o 2,20 PLN (-12,54%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. średnia cena była niższa o 0,37 PLN (-2,34%). Względem stycznia ub. r. ceny spadły w segmentach leków na receptę. Jedynie sprzedaż odręczna osiągnęła wzrost (+8,36%). Ceny dla leków refundowanych zmniejszyły się o 2,89%, a leków pełnopłatnych spadły o 0,47%. W porównaniu do grudnia ub. r. ceny wzrosły jedynie dla sprzedaży odręcznej (+1,05%). Cena leków refundowanych spadła o 8,22%, a dla leków pełnopłatnych na receptę cena spadła o 4,97%. Natomiast średnia marża apteczna w styczniu 2012r. wyniosła 26,79% i była niższa od marży z stycznia ub. r. o 0,22 pp, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca (grudzień ub. r.) marża wzrosła 2,11 pp.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego na początku 2012 nie wygląda zbyt optymistycznie. Dużo mniejsze sprzedaże niż przed miesiącem, jak również niższe sprzedaże od analogicznego okresu ub. r. wpłynęły na bardzo niskie prognozy na rok 2012. Oczywiście należy mieć na uwadze, iżsprzedaże stycznia są mocno związane z sytuacją jaka miała miejsce w grudniu (duże zakupy pacjentów, w tym przede wszystkim leków refundowanych) i wynikają głównie ze zmian w Ustawie Refundacyjnej. Dlatego też prognoza jest obecnie zaniżona. Dla całego rynku szacuje się, iż rok 2012 zamknie się kwotą 25,9 mld PLN, tj. o 8% mniej niż w ub. r. Natomiast w przypadku refundacji prognoza ta jest jeszcze niższa i wynosi 7,3 mld PLN, tj. aż o 15% mniej niż w 2011r. Sytuacja ta jest nie standartowa dlatego należy się spodziewać, iż prognozy w następnych miesiącach ulegną poprawie, aczkolwiek jeszcze w lutym br. sprzedaże mogą nieosiągnąć spodziewanego dla tego miesiąca poziomu sprzedaży. Rok 2012 zapowiada się na jeden z trudniejszych dla całej branży w ostatnich latach, stąd trudnosię obecnie spodziewać, aby na koniec roku wartość sprzedaży dla całego rynku przekroczyła ubiegłoroczną wartość.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski