PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2011

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2011r. wyniosła 225 tys. PLN i była wyższa o 20,85% od wartości sprzedaży za grudzień 2010 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 072 mln PLN i była o 23,57% większa niż w analogicznym okresie 2010 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zanotowała rekordowy wzrost względem analogicznego okresu 2010r. Średnia wartość sprzedaży na aptekę była wyższa o 38,81 tys. PLN (+20,85%). Na poziomie statystycznej apteki wzrost wartości sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty leków. Leki refundowane zwiększyły średnią wartość sprzedaży aż o 26,36 tys. PLN (+32,02%), sprzedaż odręczna o 6,39 tys. PLN (+9,09%), a segment leków pełnopłatnych o 6,06 tys. PLN (+18,04%). Natomiast w porównaniu do listopada br. statystyczna apteka osiągnęła jeszcze wyższą sprzedaż, bo o 44,07 tys. PLN (+24,36%). Wzrosły sprzedaże we wszystkich segmentach rynku. Największy wzrost osiągnął ponownie segment leków refundowanych, którego wartość sprzedaży była o 26,37 tys. PLN (+32,03%) większa niż przed miesiącem. Sprzedaż odręczna wzrosła o 12,03 tys. PLN (+18,62%), a leków pełnopłatnych o 5,66 tys. PLN (+16,68%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2011r. wyniosła 17,56 PLN i była wyższa o 0,86 PLN (+5,13%) niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2010r. średnia cena była wyższa o 1,61 PLN (+10,07%). Względem grudnia poprzedniego roku ceny wzrosły we wszystkich segmentach. Dla sprzedaży odręcznej +7,27%, leków pełnopłatnych +4,62% a dla leków refundowanych +3,76%. W porównaniu do listopada ceny wzrosły dla sprzedaży odręcznej (+3,86%) i leków refundowanych (+3,17%), a jedynie w przypadku leków pełnopłatnych na receptę cena nieznacznie spadła (-0,44%).Natomiast średnia marża apteczna w grudniu 2011r. wyniosła 24,68% i była niższa zarówno od marży z poprzedniego miesiąca (-1,49 pp), jak również względem marży z grudnia 2010r. (-1,99 pp).

Wartość sprzedaży rynku aptecznego na koniec 2011 głównie dzięki wynikom listopada i grudnia osiągnęła 5,00% wzrost względem roku 2010. Wartość sprzedaży całego rynku wyniosła 27 975 mln PLN, czyli o 1 327 mln PLN więcej niż w 2010r. Rekordowo wysokie sprzedaże leków refundowanych w ostatnich 2 miesiącach roku, jak również najwyższe sprzedaże w pozostałych segmentach w grudniu spowodowały, iż rok 2011 zamknął się wyższym o 2% wzrostem wartości sprzedaży wobec poprzedniego roku. Spodziewany wzrost sprzedaży w grudniu związany ze zmianami Ustawy refundacyjnej, jak i w samych wykazach leków refundowanych przerósł jednak swym poziomem prognozy. Przez większość roku prognozy dotyczące wzrostu oscylowały w okolicy 2-3%, a wyniki grudnia podwyższyły go do 5%. Negatywnym skutkiem rekordowych wyników grudnia będzie zapewne znaczny spadek wartości sprzedaży w styczniu 2012. Należy się spodziewać, iż spadek może być bardziej dotkliwy niż przed rokiem, kiedy to po rekordowym wówczas wyniku grudnia 2010r., sprzedaże w styczniu były niższe o blisko 8%.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski