Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/6/2011

W przygotowaniu graficzno-redakcyjnym

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/6/2011

SPIS TREŚCI

107.    Uchwała Nr V/107/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ws. stanowiska NRA dot. sposobu kształtowania cen, marż i odpłatności pacjentów w przypadku refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.    
108.     Uchwała Nr V/108/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ws. uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) NIA na 2011 rok.    
109.     Uchwała Nr V/109/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ws. uchwalenia planu NRA na 2011 rok.    
110.    Uchwała Nr V/110/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ws. zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.    
111.    Uchwała Nr V/111/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. ws. zatwierdzenia kandydatur do odznaczeń państwowych.    
112.    Uchwała nr V/112/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. Zwołania KZA.    
113.    Uchwała nr V/113/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NIA za 2010 r.    
114.    Uchwała nr V/114/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) NIA za 2010 r.    
115.    Uchwała nr V/115/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) NIA na 2011 r.    
116.    Uchwała nr V/116/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez Okręgowe Zjazdy Aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy. 
117.    Uchwała nr V/117/2011 z dnia 17 marca 2011 r. NRA ws. określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do  liczby członków okręgowych izb aptekarskich.    
118.    Uchwała nr V/118/2011 z dnia 16 czerwca  2011 r. NRA ws wyboru skarbnika NRA.    
119.    Uchwała nr V/119/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. NRA ws. przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.  
120.    Uchwała nr V/120/2011 z dnia 16 czerwca  2011 r. NRA ws. przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”. 
121.    Uchwała nr V/121/2011 z dnia 16 czerwca  2011 r. NRA ws. przyznania wyróżnienia „Mecenasa samorządu Aptekarskiego”. 
122.    Uchwała nr V/122/2011 z dnia 16 czerwca  2011 r. NRA ws. zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
123.     Uchwała nr V/123/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. NRA ws. wykorzystania urlopu przez Prezesa NRA.
124.     Uchwała nr V/124/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws. opracowania projektu wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
125.    Uchwała nr V/125/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws.    przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.
126.        Uchwała nr V/126/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws. przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
127.     Uchwała nr V/127/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws. przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.
128.    Uchwała nr V/128/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws. zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
129.    Uchwała nr V/129/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA ws. zatwierdzenia kandydatur do odznaczeń państwowych.
130.    Uchwała nr V/130/2011 z dnia 12 października 2011 r. NRA zmieniająca uchwałę NRA ws. zwołania KZA.
131.     Uchwała nr V/131/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. ws. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z   dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
132.     Uchwała nr V/132/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. NRA ws. uchwalenia preliminarza budżetowego.
133.     Uchwała nr V/133/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. NRA ws. zatwierdzenia liczby delegatów na VI KZA.
134.     Uchwała nr V/134/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. NRA ws. przyjęcia projektu uchwały ws. uchwalenia Regulaminu KZA.
135.     Uchwała nr V/135/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. NRA ws. ustalenia projektu porządku obrad VI KZA.
136.    Uchwała nr V/136/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. NRA ws. ustalenia obsługi prawnej VI KZA.
    

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski