Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/5/2010

Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/5/2010

http://nia.org.pl/dat/magazyn/Biuletyn_NRA_V_5_2010.pdf <-więcej

SPIS TREŚCI:

 – Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 marca 2010r. w sprawie stanowiska Naczelnej Izby Aptekarskiej wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
 – Stanowisko Nr V/3/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
 – Stanowisko Nr V/4/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciągłego dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu
 – Stanowisko Nr V/5/2010 z dnia 25 marca 2010 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 marca 2010r. w sprawie stanowiska Naczelnej Izby Aptekarskiej wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
STANOWISKO Nr V/3/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
STANOWISKO Nr V/4/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciągłego dla farmaceutów czasowo nie wykonujących zawodu
STANOWISKO Nr V/5/2010 z dnia 25 marca 2010 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych
STANOWISKO Nr V/6/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie akcji protestacyjnej samorządu aptekarskiego.
UCHWAŁA Nr V/65/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie odwołania członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Anny Gołdyn
UCHWAŁA Nr V/66/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Wojciecha Giermaziaka
UCHWAŁA Nr V/67/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Piotra Jóźwiakowskiego
UCHWAŁA Nr V/68/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania sekretarza Naczelnej Rady
UCHWAŁA Nr V/69/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
UCHWAŁA Nr V/70/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie
wyboru Sekretarza  Naczelnej Rady Aptekarskiej
UCHWAŁA Nr V/73/2009 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
UCHWAŁA Nr V/71/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Piotra Bohatera
UCHWAŁA Nr V/72/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michała Pietrzykowskiego
Uchwała Nr V/74/2009 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwały NRA dotyczącej Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich
UCHWAŁA Nr V/75/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej   na 2010 rok
Uchwała Nr V/76/2009 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały NRA
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej
UCHWAŁA Nr V/78/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyborów i odwołań dokonanych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009 r.
UCHWAŁA Nr V/77/2009 z dnia  9 grudnia  2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2010 rok

UCHWAŁA Nr V/79/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
UCHWAŁA Nr V/80/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
UCHWAŁA Nr V/81/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Bożenę Śliwa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr V/82/2010  NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia postanowienia Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr V/3/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. o przyznaniu tzw. ryczałtów samorządowych
UCHWAŁA Nr V/84/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2009 rok
UCHWAŁA Nr V/85/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2009 r.
UCHWAŁA Nr V/87/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2010 rok
UCHWAŁA Nr V/88/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania koordynatora Departamentu Odwoławczego NRA
UCHWAŁA Nr V/89/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania koordynatora Departamentu Legislacyjnego NRA
UCHWAŁA Nr V/90/2010  z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie odwołania koordynatora Departamentu Farmacji Aptecznej i Edukacji  NRA
UCHWAŁA Nr V/91/2010 z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Odwoławczego NRA
UCHWAŁA Nr V/92/2010  z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Legislacyjnego NRA
UCHWAŁA Nr V/93/2010  z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Farmacji Aptecznej i Edukacji NRA
UCHWAŁA Nr V/96/2010  z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów w Warszawie w 2010 roku
UCHWAŁA Nr V/97/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 30 czerwca  2010 r.w sprawie wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
UCHWAŁA Nr V/96/2010  z dnia 25 marca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów w Warszawie w 2010 roku
UCHWAŁA Nr V/99/2010  z dnia 30 czerwca 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”  
UCHWAŁA Nr V/105/2010 z dnia 8 września 2010 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie  przyznania wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
UCHWAŁA Nr V/106/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 8 września 2010 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski