PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2011

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2011  

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2011r. wyniosła 181,8 tys. PLN i była wyższa o 2,17% od wartości sprzedaży za październik 2010 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 465 mln PLN i była o 4,10% większa niż w analogicznym okresie 2010 r.  

 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki zanotowała wzrost zarówno względem analogicznego okresu ub. r., jak i wobec poprzedniego miesiąca br. I tak w porównaniu do października ub. r. średnia wartość sprzedaży na aptekę była wyższa o 3,86 tys. PLN (+2,17%), a względem  września br. statystyczna apteka zanotowała wzrost na poziomie 8,40 tys. PLN (+4,84%). Na poziomie statystycznej apteki jedynie segment leków refundowanych zanotował spadek o 1,13 tys. PLN (-1,41%) wobec października ub. r. Segment sprzedaży odręcznej zanotował o 4,12 tys. PLN (+6,41%), a segment leków pełnopłatnych o 0,88 tys. PLN (+2,64%) wyższą wartość sprzedaży przypadającą na statystyczną aptekę. Natomiast w porównaniu do września br. wszystkie segmenty sprzedaży zanotowały wzrost. Zbliżony do siebie wzrost zanotował segment sprzedaży odręcznej, którego wartość zwiększyła się o 3,74 tys. PLN (+5,79%) oraz segment leków refundowanych, którego wzrost był o 3,13 tys. PLN (+4,2%) większy niż we wrześniu br. Najmniejszy wartościowo wzrost osiągnął segment leków pełnopłatnych, którego wartość była wyższa od poprzedniego miesiąca o 1,53 tys. PLN (+4,67%).   

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2011r. wyniosła 16,40 PLN i była wyższa o 0,28 PLN (+1,72%) niż przed miesiącem. Natomiast względem analogicznego okresu ub. r. średnia cena była wyższa o 0,55 PLN (+3,49%). W porównaniu do października ub. r. wzrosły ceny w segmencie sprzedaży odręcznej (+7,69%) i w segmencie leków pełnopłatnych (+3,43%). Natomiast w przypadku segmentu leków refundowanych  nastąpił spadek cen o 0,54%. W porównaniu do września br. ceny wzrosły dla sprzedaży odręcznej (+2,54%), jak i dla leków refundowanych (+0,50%). Jedynie w przypadku leków pełnopłatnych na receptę ceny spadły o 0,27%.Natomiast średnia marża apteczna w październiku br. wyniosła 27,12% i była niższa od marży z września br. o 0,16 pp. Względem października ub. r. marża była na tym samym poziomie co w październiku br..
Wartość sprzedaży rynku aptecznego do października 2011 była wyższa o 2,25% (+494 mln PLN) względem analogicznego okresu ub. r. Październik wzrósł planowo. Mimo, iż wzrost ten wydaje się nie najwyższy, to jak na wyniki bieżącego roku (szczególnie ostatnich m-cy) jest przyzwoity. W październiku ub. r. wzrost rok do roku wynosił +3,32%, czyli był na niższym poziomie od obecnego. Wskaźniki zachorowalności na grypę i inne choroby grypopodobne w październiku br. jest nieznacznie wyższy od zeszłorocznego, ale wydaje się, iż ich przebieg jest łagodniejszy niż w poprzednich latach (co wpływa na dlugość i intensywność kuracji).

Przedostatnia w tym roku prognoza dla wartości sprzedaży na koniec roku 2011 wskazuje na nieznaczny wzrost wartości o 0,01 mld PLN, do 27,5 mld PLN. Oznacza to, iż zakładany wzrost wartości sprzedaży względem 2010 roku wyniesie 2,7%. Jednakże jaka będzie ostateczna wielkość tego wzrostu zadecydują ostatnie 2 miesiące roku, gdzie wzrost będzie zależał głównie od wyników sprzedaży odręcznej oraz reakcji pacjentów na zmiany w zakresie leków refundowanych jakie wchodzą od stycznia przyszłego roku (np. poprzez zakupy leków „na zapas”, co wielokrotnie miało miejsce w historii).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski