PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2011

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2011

 

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2011r. wyniosła 173,4 tys. PLN i była niższa o 2,05% od wartości sprzedaży za wrzesień 2010 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 351 mln PLN i była o 0,20% mniejsza niż w analogicznym okresie 2010 r. 

 

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki ponownie zanotowała spadek wartości sprzedaży względem analogicznego okresu ub. r. Począwszy od kwietnia br. tylko sierpień wykazał się takim wzrostem. We wrześniu br. średnia wartość sprzedaży na aptekę była niższa o 3,63 tys. PLN (-2,05%). Natomiast w porównaniu do sierpnia br. statystyczna apteka zanotowała wzrost na poziomie 15,96 tys. PLN (+10,13%).
Na poziomie statystycznej apteki najsłabiej wypadł segment leków refundowanych, którego wartość sprzedaży spadła o 2,61 tys. PLN (-3,19%) w porównaniu do września ub. r. Segment sprzedaży odręcznej zanotował o 1,01 tys. PLN (-1,55%) niższą wartość sprzedaży na statystyczną aptekę, Również segment leków pełnopłatnych wykazał mniejszą o 0,11 tys. PLN (-0,33%) wartość sprzedaży. Natomiast względem sierpnia br. wartość sprzedaży wzrosła o 15,96 tys. PLN (+10,13%). Ponad połowa tego wzrostu została wygenerowana przez segment sprzedaży odręcznej, którego wartość zwiększyła się o 8,06 tys. PLN (+14,27%). Segment leków refundowanych zwiększył swoją wartość sprzedaży o 5,21 tys. PLN (+7,34%), a w przypadku leków pełnopłatnych wartość sprzedaży wzrosła o 2,68 tys. PLN (+8,06%).   

 

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu 2011r. wyniosła 16,13 PLN i była wyższa o 0,06 PLN (+0,36%) niż przed miesiącem. Natomiast względem analogicznego okresu ub. r. średnia cena była wyższa o 0,56 PLN (+3,62%). W porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosły ceny w segmencie sprzedaży odręcznej (+5,87%) oraz leków pełnopłatnych (+3,71%), a spadły ceny leków refundowanych (-0,83%).
W porównaniu do sierpnia br. ceny wzrosły dla sprzedaży odręcznej (+2,75%), jak i dla leków refundowanych (+0,50%). Jedynie w przypadku leków pełnopłatnych ceny spadły (-0,56%).

Natomiast średnia marża apteczna we wrześniu br. wyniosła 27,28% i była niższa od marży z września ub. r. o 0,76 pp. Względem sierpnia br. marża wzrosła o 1,05 pp. Był to drugi miesiąc z rzędu kiedy marża rosła względem poprzedniego miesiąca.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego do września 2011 wzrosła o 2,03% (+397 mln PLN) wobec  analogicznego okresu ub. r. Po nieznacznym wzroście jaki miał miejsce przed miesiącem, wrzesień ponownie okazał się słabszy od analogicznego miesiąca ub. r. Sprzedaż za wrzesień była słabsza mimo lekkiego wzrostu wobec września ub. r. zachorowań na grypę i inne choroby grypopodobne. Prognoza dla wartości sprzedaży na koniec roku 2011 nie zmieniła się i wynosi 27,4 mld PLN, co oznacza, iż zakładany wzrost wartości sprzedaży względem 2010 roku wyniesie 2,4%. Wrzesień był bardziej „letni” niż jesienny i nie przełożył się na znaczny wzrost sprzedaży sezonowych produktów związanych z ochroną i leczeniem schorzeń układu oddechowego. Przed nami ostatnie 3 miesiące roku, od których będzie zależało czy rynek uzyska wzrost co najmniej na poziomie sprzed roku. 

 

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski