PharmaExpert-podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2011

PharmaExpert-podsumowanie rynku aptecznego za sierpień2011

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2011r. wyniosła 157,5 tys. PLN i była wyższa o 1,56% od wartości sprzedaży za sierpień 2010 r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 135 mln PLN i była o 3,47% większa niż w analogicznym okresie 2010 r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki po razpierwszy od marca zanotowała wzrost wartości względem analogicznego okresu ub. r. W sierpniu br. średnia wartość sprzedaży na aptekę wzrosła o 2,41 tys. PLN (+1,56%). Natomiast w porównaniu do lipca br. wzrostten był nieznacznie większy i wyniósł 3,61 tys. PLN (+2,34%). Na poziomie statystycznej apteki najwyższy wzrost wartości sprzedaży przypadłsegmentowi sprzedaży odręcznej. I to zarówno względem analogicznego okresu ub. r. jak i wobec poprzedniego miesiąca br. W porównaniu do sierpnia ub. r. wartość sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,89 tys. PLN, tj. o 3,47%, a względem lipca br. wzrost ten wynosił 1,80 tys. PLN (+3,29%).

Średnia wartość sprzedażyleków refundowanych w porównaniu do analogicznego okresu ub. r . wzrosła tylko o 0,28 tys. PLN (+0,39%). Względem lipca br. wzrosła o 0,98 tys. PLN (+1,40%). Natomiast segment leków pełnopłatnych na receptę wobec sierpnia ub. r. wzrósł najmniej, bo o 0,24 tys. PLN (+0,81%), a względem lipca br. wzrósł o 0,83 tys. PLN (+2,85%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2011r. wyniosła 16,07 PLN i była niższa o 0,13 PLN (-0,81%) niż przed miesiącem. Natomiast względem analogicznego okresu ub. r. średnia cena była wyższa o 0,35 PLN (+2,22%). W porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosłyceny w segmencie sprzedaży odręcznej (+4,88%)oraz leków pełnopłatnych (+1,51%), a spadły ceny leków refundowanych (-0,35%).Wporównaniudo lipca br. ceny spadły wewszystkich segmentach rynku, aczkolwiek spadki były nieznaczne (nie przekraczały 1%).

Natomiast średnia marża apteczna w sierpniu br. wyniosła 26,23% i była niższa od marży z sierpnia ub. r. o 1,31 pp, a względem lipca br. marża wzrosła o 0,76 pp. Byłto pierwszy wzrost średniej marży od lutego br.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego do sierpnia 2011 wzrosłao 2,34% (+402 mln PLN) wobec analogicznego okresu ub. r.Ostatnie spadki rynku spowodowały, iż cały rynek apteczny rósł wolniej. Sierpniowe wartości sprzedaży pozwoliły na nieznaczny wzrost wartości sprzedaży rynku względem analogicznego okresu ub. r. (wartość za 8 miesięcy roku). Prognoza dla wartość sprzedaży na koniec roku 2011 wynosi 27,4 mld PLN,co oznacza, iż zakładany wzrost wartości sprzedaży względem 2010 roku wyniesie 2,4%. Przed nami jeszczesezon jesienno-zimowy, który z reguły przynosi największe wzrosty rynku. I od wyników ostatnich4 miesięcy będzie zależało czy rynek uzyska wzrost co najmniej na poziomie sprzed roku.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski