PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2009r. wyniosła 173,1 tys. pln i była wyższa o 9,41% od wartości sprzedaży w styczniu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu 2009r. wyniosła 2 346 mln PLN, tj. o13,38% w porównaniu do analogicznego okresu 2008r.

Styczeń 2009 przyniósł dalszy wzrost wartości sprzedaży całego rynku. Mimo, iż grudzień 2008 osiągnął rekordowe wyniki, to jednak rynek farmaceutyczny w styczniu br. wzrósł jeszcze o 2,4% względem grudnia ub.r.

Podobnie kształtowała się sytuacja na poziomie statystycznej apteki, gdzie średnia sprzedaż w styczniu br. osiągnęła najwyższą dotychczas wartość. Głównym motorem wzrostu wartości sprzedaży był segment sprzedaży odręcznej, który w porównaniu do grudnia 2008r. wzrósł o 6,96%, a względem stycznia ub.r. aż o 17,04%. Wartość sprzedaży odręcznej na statystyczną aptekę w styczniu br. wyniosła 66 tys. PLN, co stanowiło 37,97% wartości całej sprzedaży rynku. Dodatni trend utrzymał również segment leków na receptę pełnopłatną (+4,44%), natomiast wartość sprzedaży w segmencie leków refundowanych zmniejszyła się w porównaniu do grudnia 2008r. o 1,74%. W porównaniu do stycznia 2008r. wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu br. wzrosła o 9,41%. Największą dynamikę wzrostu zanotował segment sprzedaży odręcznej, który zwiększył swą wartość sprzedaży o17,04%. Segmenty leków na receptę również miały dodatni wynik: leki pełnopłatne +8,68%, a leki refundowane +3,73%. Średnia cena produktów w aptece w styczniu br. wynosiła 14,12 PLN. W porównaniu do stycznia ub.r. (13,77 PLN) wzrosła o 2,54%.

Średnia cena leków refundowanych wzrosła o 4,35%, a pozostałych produktów o 5,88%. W porównaniu z cenami w grudniu ub.r.(14,76 PLN) średnia cena produktów w aptekach spadła o 4,34%. Natomiast średnia marża apteczna w styczniu br. była większa zarówno wobec stycznia jak i grudnia ub.r . Średnia marża na leki w styczniu 2009r. wyniosła 26,39%, tj. o 1,73 pp więcej niż w styczniu i 1,93 pp więcej niż w grudniu ub.r.

Rynek apteczny w styczniu charakteryzował się dalszym wzrostem wartości sprzedaży. Największy wzrost odnotował segment sprzedaży odręcznej, w której największą dynamikę wzrostu uzyskały leki stosowane w leczeniu przeziębień. W porównaniu do grudnia 2008r. wartość tej kategorii leków wzrosła o 42,38%. Poza tą kategorią leków wysoki wzrost wartości sprzedaży wykazały leki przeciwbólowe dla dzieci (+34,06%) oraz witaminy i minerały wspomagające odporność organizmu (+30,62%). Po wysokim wzroście wartości segmentu sprzedaży odręcznej z jakim mieliśmy do czynienie w ostatnich miesiącach (szczególnie w grudniu 2008r. jak i w styczniu 2009r.) najprawdopodobniej w lutym może dojść do spadku dynamiki tego segmentu z uwagi na to, iż szczyt zachorowalności na przeziębienia jak i grypę osiągnęliśmy w styczniu (w ubiegłym roku był na przełomie lutego i marca). Nie pozostanie to bez zmian dla całego rynku farmaceutycznego.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski