PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2010

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2010

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2010r. wyniosła 154,23 tys. PLN i była wyższa o 1,98% od wartości sprzedaży w lutym 2009r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym br. wyniosła 2 053 mln PLN, tj. o 0,29% mniej niż w analogicznym okresie 2009r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w lutym 2010 była wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. Największy wzrost wartości sprzedaży osiągnęła apteka w segmencie sprzedaży odręcznej, który w lutym br. wynosił średnio 57,2 tys. PLN, tj. o 6,35% więcej niż w lutym ub. r. Również wartość sprzedaży w segmencie leków refundowanych wzrosła, choć w tym przypadku nieznacznie, bo o 0,54%. Jedynie sprzedaż leków pełnopłatnych w porównaniu do lutego ub. r. spadła o 2,73%. Wartość sprzedaży tego segmentu leków na statystyczną aptekę wyniosła 28,4 tys. PLN. Lepszy obraz statystycznej apteki niż całego rynku wiążę się niestety z spadkiem ogólnej liczby aptek, z którym mamy do czynienia już od połowy ub. r. Wyniki statystycznej apteki w porównaniu do stycznia br. są słabsze. W porównaniu do ub. miesiąca wartość sprzedaży statystycznej apteki spadła o 2,10%. Wzrosła jedynie (o 0,71%) wartość leków refundowanych.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2010r. wynosiła 15,74 PLN. Względem analogicznego okresu roku poprzedniego (14,65 PLN) wzrosła o 7,44%, a wobec stycznia 2010r. (15,55 PLN) wzrosła o 1,22%. W porównaniu do stycznia br. mniejszą średnią ceną wykazały się leki z segmentów leków bez recepty (-0,71%), natomiast dla leków refundowanych średnia cena wzrosła o 0,52%. Natomiast średnia marża apteczna w lutym br. w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 1,62 pp, tj. do wartości 27,26%. Względem poprzedniego miesiąca (27,21%) średnia marża wzrosła o 0,05 pp.

Rynek apteczny w lutym 2010 był na zbliżonym poziomie do lutego 2009. Uwzględniając spadek liczby aptek, czy przesunięcie okresu zachorowań na grypę (szczyt zachorowań w poprzednim sezonie przypadł na koniec stycznia ub. r., w lutym następował powolny spadek liczby zachorowań) należy sądzić, iż wyniki te stanowią raczej o stabilizacji rynku. Jednakże spadki wartości sprzedaży w styczniu i lutym wpłynęły na nieznaczne obniżenie prognozy na rok 2010 . Obecnie prognozowany wzrost dla całego rynku wynosi od 4 do 6% w porównaniu do wyników osiągniętych w ub. r.

Opracował: Włozkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski