PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2010

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2010

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2010r. wyniosła 164,65 tys. PLN i była wyższa o 9,63% od wartości sprzedaży w czerwcu 2009r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu br. wyniosła 2 187 mln PLN, tj. o 6,93% więcej niż w analogicznym okresie 2009r.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu 2010 była wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. Największy wzrost wartości sprzedaży statystyczna apteka osiągnęła w segmencie sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 16,30% względem analogicznego okresu ub. r. osiągając w czerwcu br. wartość sprzedaży na poziomie 58,2 tys. PLN. Segment leków refundowanych w czerwcu osiągnął wartość sprzedaży w wysokości 75,8 tys. PLN, tj. o 7,03% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Najmniejsze zmiany ponownie były udziałem segmentu leków pełnopłatnych na receptę, który zwiększył swą wartość o 4,56% uzyskując w czerwcu br. wartość sprzedaży na poziomie 30,7 tys. PLN. W porównaniu do wyników statystycznej apteki z maja br. nastąpił wzrost wartości sprzedaży we wszystkich segmentach rynku. Całkowita wartość sprzedaży w aptece wzrosła o 2,20% względem wartości maja br. Wzrost w poszczególnych segmentach był podobny i wyniósł dla segmentu sprzedaży odręcznej 2,25%, dla leków refundowanych 2,23%, oraz dla leków pełnopłatnych o 2,01%

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2010r. wyniosła 15,84 PLN. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (15,41 PLN) cena za pojedyncze opakowanie leku sprzedane w czerwcu br. wzrosła o 2,79%. Względem maja 2010r. (15,86 PLN) spadła o 0,13%. W porównaniu do maja br. średnia cena leków refundowanych spadła o 0,18%, a pozostałych produktów spadła o 0,63%. Natomiast średnia marża apteczna w czerwcu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 1,75 pp, tj. do wartości 27,77%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca (27,08%) średnia marża wzrosła o 0,69 pp.

Rynek apteczny w czerwcu 2010 kontynuował wzrost wartości sprzedaży w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. r. Za utrzymanie tej tendencji odpowiada segment sprzedaży odręcznej, który po raz pierwszy w tym roku osiągnął wzrost dwucyfrowy (13,43%). Dynamika wzrostu całego roku po pierwszym półroczu jest jednak niewielka, bo wynosi zalewdwie 1,14%, co daje wzrost o 146 mln PLN względem pierwszego półrocza ub. r. W przypadku statystycznej apteki wzrost ten był nieznacznie wyższy i sł 3,61%, ale to głównie z uwagi na wahania ilości aptek (przez blisko rok liczba ta spadała). Tylko utrzymanie trendu wzrostowego umożliwi osiągnięcie prognozowanej wartości sprzedaży rynku aptecznego na poziomie 2-4% większym niż w ub. r. Może się to okazać niezwykle trudne do wykonania zarówno z uwagi na to, iż przed nami okres wakacyjny (zwykle najniższe wartości w roku), jak ze względu na bardzo wysoką wartość rynku z jaką mieliśmy do czynienia na jesieni i w zimie 2009 r. (świńska i sezonowa grypa).

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski