PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2009r. wyniosła 160,15 tys. PLN i była wyższa o 4,49% od wartości sprzedaży we wrześniu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu 2009r. wyniosła 2 165 mln PLN, tj. o 4,67% więcej niż w analogicznym okresie 2008r. Wzrost wartości sprzedaży we wrześniu br. nie był tak spektakularny jak w ub.r., ale też łagodniejsze były warunki pogodowe i niższa zachorowalność na typowe w tym okresie czasu choroby sezonowe. Mimo to wartość rynku wzrosła o blisko 5%, co w głównej mierze związane było ze wzrostem marży aptecznej oraz średniej ceny produktów.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki we wrześniu 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 4,49%. Wynik dodatni wobec analogicznego okresu ub. r. statystyczna apteka zawdzięcza w głównej mierze segmentowi sprzedaży odręcznej (wzrost o 9,08%), natomiast segmenty leków na recepty wzrosły w mniejszym stopniu: recept pełnopłatnych o 1,73%, a leków refundowanych o 2,28%. W porównaniu do sierpnia br. wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu wzrosła o 16,74% (najwięcej segment sprzedaży odręcznej, który wzrósł o 19,05%).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece we wrześniu br. wynosiła 15,38 PLN. W porównaniu do września ub. r. (14,36 PLN) średnia cena wzrosła o 7,10%. Dla leków refundowanych średnia cena – w porównaniu do ceny z września ub. r. – wzrosła o 5,67%, a dla pozostałych leków o 10,77%. Względem cen z sierpnia br. nastąpił wzrost ceny o 0,92%. Natomiast średnia marża apteczna we wrześniu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 1,87 pp i wyniosła 26,90%. Marża wzrosła również wobec poprzedniego miesiąca br. W sierpniu marża wynosiła 25,76%, czyli we wrześniu wzrosła o 1,14 pp.

Rynek apteczny we wrześniu 2009r. odnotował wzrost wartości sprzedaży w porównaniu do września ub.r. Jednakże z uwagi na łagodniejszą pogodę nie było tak znaczącego wzrostu wartości sprzedaży jaki zanotowaliśmy przed rokiem. Słabsze wyniki we wrześniu niż rok temu zanotowała kategoria leków na przeziębienie, czy multiwitamin., natomiast większą sprzedaż niż w ub.r. miały leki przeciwbólowe (zwłaszcza dla dzieci), czy leki i suplementy diety z kategorii gastrycznej. Październikowa aura jest dość zmienna, co może wpłynąć na większą niż we wrześniu zachorowalność na przeziębienia czy grypę (która rośnie), a tym samy przełożyć się na zwiększoną sprzedaż tego segmentu leków.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski