PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2009r. wyniosła 137,19 tys. PLN i była wyższa o 4,51% od wartości sprzedaży w sierpniu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu 2009r. wyniosła 1 860 mln PLN, tj. o 5,22% więcej niż w analogicznym okresie 2008r. Sierpień 2009 zgodnie z przewidywaniami analityków PharmaExpert był słabszy od poprzedniego miesiąca br. Wartość sprzedaży całego rynku spadła o 10,63%. Podobnie wygląda sytuacja na poziomie statystycznej apteki, dla której średnia wartość sprzedaży spadła z 153,05 tys. PLN (lipiec) do 137,19 tys. PLN (sierpień) , czyli o 10,36%.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w sierpniu 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 4,51%. Wynik dodatni wobec analogicznego okresu ub. r. statystyczna apteka zawdzięcza w głównej mierze segmentowi sprzedaży odręcznej (wzrost o 13,40%) , gdyż segment leków na receptę pełnopłatną wzrósł zaledwie o 1,28%, a segment leków refundowanych zanotował spadek o 0,08% w porównaniu do sierpnia 2008r. Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu br. wynosiła 15,24 PLN. W porównaniu do sierpnia ub. r. (14,16 PLN) średnia cena wzrosła o 7,63%. Dla leków refundowanych średnia cena wzrosła o 6,03%, a dla pozostałych leków wzrosła o 13,50% w porównaniu do ceny z sierpnia ub. r. Podobnie jak przed miesiącem, również i w sierpniu ceny nieznacznie spadły względem poprzedniego miesiąca br.

W sierpniu ceny były mniejsze od cen z lipca br. o 0,26%. Natomiast średnia marża apteczna w sierpniu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 1,97 pp i wyniosła 25,76%. Marża wzrosła również wobec poprzedniego miesiąca br. W lipcu średnia marża na leki wynosiła 25,47%, czyli była mniejsza o 0,29pp niż w sierpniu.

Rynek apteczny w sierpniu 2009r. po raczej niespodziewanych wzrostach w ostatnich 2 miesiącach liczonych względem poprzedniego miesiąca br., tym razem zanotował spadek o ponad 10%. Lepsza niż w lipcu pogoda oraz zmniejszone zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, czy witaminy spowodowały spadek w porównaniu do lipca br. sprzedaży produktów z tego segmentu. Jednakże rynek zachował tendencję wzrostową wartości sprzedaży wobec analogicznego okresu ub. r. Sierpniowy wzrost rynek osiągnął głównie dzięki wynikom segmentu sprzedaży odręcznej. Zbliża się sezon przeziębień, który silnie wpływa na wyniki całego rynku. Jak duży będzie wzrost całego rynku farmaceutycznego w najbliższych miesiącach i jak szybko to nastąpi będzie zależeć m.in. od warunków pogodowych. A pierwsze dwa tygodnie września były dość ciepłe i nie zapowiadają zbyt dużego wzrostu sprzedaży tej kategorii leków.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski