PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2009r. wyniosła 170,01 tys. PLN i była wyższa o 5,52% od wartości sprzedaży w październiku 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku 2009r. wyniosła 2 292 mln PLN, tj. o 5,25% więcej niż w analogicznym okresie 2008r. Wzrost wartości sprzedaży dla całego rynku w październiku br. był niższy niż przed rokiem (9,42%), gdyż wówczas w głównej mierze za wzrost wartości sprzedaży odpowiadały segmenty leków na receptę, które obecnie nie miały istotnego wpływu na zmianę wartości sprzedaży całego rynku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w październiku 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wzrosła o 5,52%. W sezonie przeziębień i grypy największe wzrosty dotyczą zazwyczaj segmentu sprzedaży odręcznej . I tak to wygląda w październiku – segment sprzedaży odręcznej wzrósł w porównaniu do października 2008r. o 15,02% . Natomiast segment leków refundowanych wzrósł jedynie o 1,17%, a segment sprzedaży recept pełnopłatnych zanotował o 0,08% niższą wartość sprzedaży przypadającą na statystyczną aptekę niż w analogicznym okresie ub. r. W porównaniu do września br. wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku wzrosła o 6,16%. Największym wzrostem wykazał się segment sprzedaży odręcznej (+8,21%), Pozostałe segmenty również miały znaczny wkład w wzrost wartości sprzedaży (+5,30% dla segment u recept refundowanych i +4,39 dla segmentu recept pełnopłatnych).

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku br. wynosiła 15,36 PLN. W porównaniu do października ub. r. (14,40 PLN) średnia cena wzrosła o 6,67%. Dla leków refundowanych średnia cena – w porównaniu do ceny z października ub. r. – wzrosła o 6,57%, a dla pozostałych leków o 9,27%. Natomiast względem cen z września br. nastąpił nieznaczny spadek cen o 0,13%. Natomiast średnia marża apteczna w październiku br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 2,14 pp i wyniosła 26,76%. Względem poprzedniego miesiąca br. (26,90%) marża spadała o 0,52%, tj. o 0,14 pp.

Rynek apteczny w październiku 2009r. tak naprawdę wzrósł dzięki segmentowi sprzedaży odręcznej. Kategorie leków stosowanych przy łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent względem października ub.r. , ale nie wystarczyło to, aby osiągnąć zbliżony poziom wzrostu jaki miał miejsce w 2008r. Następne miesiące zapewne będą dalej w dużej mierze zależały od rozwoju sytuacji z grypą (wzrasta zachorowalność – jest obecnie wyższa niż w ubiegłych latach) oraz innych chorób układu oddechowego i ewentualnie ich powikłań. Ale nie tylko – grudzień przecież charakteryzuje się zawsze wzrostem sprzedaży produktów witaminowych, kosmetyków czy leków gastrycznych.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski