PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2009

PharmaExpert – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2009

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2009r. wyniosła 150,2 tys. PLN i była wyższa o 7,03% od wartości sprzedaży w czerwcu 2008r. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu 2009r. wyniosła 2 045 mln PLN, tj. o 8,96% więcej niż w analogicznym okresie 2008r. Czerwiec 2009 był minimalnie lepszy od poprzedniego miesiąca. W maju br. wartość rynku wynosiła 2 021 mln PLN, czyli rynek farmaceutyczny wzrósł o 1,20%. Natomiast średnia wartość sprzedaży przypadająca na statystyczną aptekę wzrosła z 148,2 mln PLN (maj) do 150,2 mln PLN (czerwiec) , czyli o 1,33%.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki w czerwcu 2009 w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 8,96%. Segment sprzedaży odręcznej dla statystycznej apteki w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrósł o 13,71%, czyli znacznie powyżej całego rynku. Segment leków pełnopłatnych na receptę wzrósł o 8,53%, a segment sprzedaży leków refundowanych wzrósł o 6,01%. Natomiast względem poprzedniego miesiąca największym wzrostem wartości sprzedaży przypadającej na statystyczną aptekę wykazał się segment leków refundowanych, który w czerwcu był wyższy o 3,42% wobec maja br. Również wartość sprzedaży segmentu leków na receptę pełnopłatną była wyższa o 1,69% niż w poprzednim miesiącu . Jedynie niższą (o 1,70%) wartość sprzedaży względem ubiegłego miesiąca zanotował segment sprzedaży odręcznej .

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu br. wynosiła 15,41 PLN. W porównaniu do czerwca ub.r. (14,36 PLN) średnia cena wzrosła o 7,31%. Dla leków refundowanych średnia cena wzrosła o 6,20%, a dla pozostałych leków wzrosła o 10,02% w porównaniu do ceny z analogicznego okresu ub.r. Ceny w czerwcu br. były nieznacznie wyższe niż w maju br., wzrosły o 0,85%, a w głównej mierze wynikało to z wyższych cen dla leków refundowanych. Natomiast średnia marża apteczna w czerwcu br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrosła o 2,26 pp i wyniosła 26,02%. Marża była większa niż w maju br. (25,62%), ale podobnie jak wzrost cen, tak i wzrost marży był nieznaczny (+0,4 pp).

Rynek apteczny w czerwcu 2009r. wzrósł znacznie względem analogicznego okresu ub.r. ,Podobnie jak w większej części roku najwyższą dynamika wykazywał się segment sprzedaży odręcznej. Jednakże w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrost wartości sprzedaży w czerwcu w dużej mierze zawdzięczamy większej sprzedaży w segmencie leków refundowanych, jak również wyższej cenie i marży na te leki niż przed miesiącem. A przed nami miesiące wakacyjne, które charakteryzują się najniższą wartością sprzedaży w roku.

Opracował: Włoczkowski Adam

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski