Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/3/2009

Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/ 3 /2008
do pobrania w formacie pdf. (162 kb)

więcej-> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/Biuletyn_NRA_V_03_2009.pdf

Spis treści:

– UCHWAŁA Nr V/ 30 /2008 z dnia 11 września 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do odznaczenia państwowego
– str. … 2

– UCHWAŁA Nr V/ 31 /2008 z dnia 11 września 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego
– str. … 2

– UCHWAŁA Nr V/ 32 /2008 z dnia 11 września 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie „Regulaminu przyznawania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego””
– str. … 3

– UCHWAŁA Nr V/ 33 /2008 z dnia 11 września 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”
– str. … 3

– UCHWAŁA Nr V/ 34 /2008 z dnia 11 września 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zmiany preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na rok 2008.
– str. … 4

– UCHWAŁA Nr V/ 35 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za okres I półrocza 2008 roku
– str. … 4

– UCHWAŁA Nr V/ 36 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2009 rok
– str. … 4

– UCHWAŁA Nr V/ 37 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr V/28/2008 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie zasad podejmowania uchwał i zajmowania stanowisk przez okręgowe rady aptekarskie
– str. … 5

– UCHWAŁA Nr V/ 38 /2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego
– str. … 5

– UCHWAŁA Nr V/ 39 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2009 rok .
– str. … 6

– UCHWAŁA Nr V/ 40 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów we Wrocławiu w 2009 roku
– str. … 7

– UCHWAŁA Nr V/ 41 /2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia oraz wyboru członków Komitetu Organizacyjnego obchodów w 2009 roku Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza
– str. … 7

– UCHWAŁA Nr V/ 42 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej Konferencji w Krakowie w 2009 roku nt.: opieki farmaceutycznej
– str. … 8

– UCHWAŁA Nr V/ 43 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego II Spotkań Farmaceutów Artystów Twórców Amatorów 2009
– str. … 8

– UCHWAŁA Nr V/ 44 /2008 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/137/2007 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie dopłat na wydawanie „Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej”.
– str. … 9

– UCHWAŁA Nr V/ 45 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej do udziału w posiedzeniach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do reprezentowania Rady wobec Funduszu
– str. … 9

– UCHWAŁA Nr V/ 46 /2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza do reprezentowania Naczelnej Rady Aptekarskiej, w sprawie ze skargi Ewy Gleń na uchwałę Prezydium NRA .
– str. … 10

– STANOWISKO Nr V/ 1 /2008 z dnia 22 października 2008 r. PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
– str. … 10

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski