Z korespondencji Naczelnej Izby Aptekarskiej …

Korespondencja z Prezesem NFZ dot. przyjęcia przez OW NFZ za podstawę rozliczeń refundacyjnych w zakresie kategorii dostępności informację zamieszczoną w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie lub Biuletynie Informacji Publicznej URPL,WMiPL wraz z uwzględnieniem daty publikacji.

Pytanie do Prezesa NFZ <- format pdf.

Odpowiedź do Prezesa NRA <- format pdf.

oraz 

Korespondencja z Ministrem Zdrowia dot. uprawnień do bezpłatnych leków przysługujących inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostających na ich wyłączonym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym z kategorią dostępności Rpz.

Pytanie do Ministra Zdrowia <- format pdf.

Odpowiedź do Prezesa NRA <- format pdf.

_________________________________________

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków, przysługujących inwalidom wojennych, ich małżonkom pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym <- format pdf.

_____
(mg)

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski