Ukazał się kolejny nr 2(12)luty 2007 Aptekarza Polskiego-Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn NRA nr 17/IV/2007

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny numer 2 (12) luty 2007 Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 17/IV/2007.

Pismo wysyłane jest bezpłatnie do aptek i hurtowni farmaceutycznych.
Koszty druku i pocztowej dystrybucji pisma ponosi Wydawca (NIA) .

Jeśli do Państwa apteki nie dochodzi Aptekarz Polski, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie redakcję pisma, podając nazwę apteki i aktualny adres pocztowy.

Tylko na podstawie Państwa informacji będziemy mogli uzupełnić listę wysyłkową.

Adres poczty elektronicznej redakcji: redakcja@aptekarzpolski.pl

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
00-238 Warszawa, ul. Długa 16
www.aptekarzpolski.pl

w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego
z wyrazami szacunku Michał Grzegorczyk
Redaktor Wydawca NIA

Aptekarz Polski dostępny jest również on – line
– ZAPRASZAMY DO LEKTURY –

  Aptekarz Polski nr 2 (12) 2007 cz. 1

  Aptekarz Polski nr 2 (12) 2007 cz. 2

  Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr 17/IV/2007

(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski