Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej nr 8/2006 oraz Biuletyn NRA nr IV/14/2006 już dostępny …

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się kolejny (8) numer Aptekarza Polskiego-Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Integralną częścią pisma jest Biuletyn NRA. Pismo wysyłane jest bezpłatnie do do wszystkich aptek i hurtowni farmaceutycznych. Koszty druku i pocztowej dystrybucji pisma ponosi Wydawca (NIA) .
Jeśli do Państwa apteki nie dochodzi Aptekarz Polski, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie redakcję pisma, podając nazwę apteki i aktualny adres pocztowy.
Tylko na podstawie Państwa informacji będziemy mogli uzupełnić listę wysyłkową.
Adres poczty elektronicznej redakcji: redakcja@aptekarzpolski.pl

Pocztowy adres redakcji:
Naczelna Izba Aptekarska
Redakcja Aptekarza Polskiego,
00-238 Warszawa, ul. Długa 16
Aptekarz Polski dostępny jest również on – line
- ZAPRASZAMY DO LEKTURY.
Aptekarz Polski nr 8/2006 cz. I <- (format pdf. 1714 kb)
Aptekarz Polski nr 8/2006 cz.II <- (format pdf. 1306 kb)
Biuletyn NRA nr IV/14/2006      <- (format pdf.    277 kb)
z wyrazami szacunku
w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego
Michał Grzegorczyk
Redaktor  Wydawca NIA
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski