Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Warszawa 5 maja 2005 r.

KOMUNIKAT PREZESA URZEDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH i PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

 W związku z licznymi  zapytaniami, dotyczącymi aktualnych informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym produktów leczniczych zarejestrowanych w tzw. europejskiej procedurze centralnej informuję, że wszystkie wyżej wymienione produkty lecznicze zostają objęte Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w Załączniku do nr 5, poz. 17, zgodnie z art.6 ust.1 pkt. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z dnia 31 października 2001r. z późn. zm.).
 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 5 z dnia 22 kwietnia 2005r.

Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(-)Andrzej Koronkiewicz

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Jednocześnie informuję, że na stronie i internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( http://www.bip.urpl.gov.pl/page.aspx?id=116 ) istnieje możliwość pobrania w formacie pdf. nizej wymienione wykazy produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie do obrotu na terenie RP oraz listę produktów zarejestrowanych w tzw. europejskiej procedurze centralnej.

 Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie do obrotu od 01.10.2002 do 29.02.2004

Biuletyn do 29.02.2004

 Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie do obrotu od 01.03.2004 do 30.04.2004

Biuletyn 03.2004

Biuletyn 04.2004

Biuletyn 07. oraz  08.2004 

Biuletyn 09.2004

Biuletyn 10.2004

Biuletyn 11.2004

Biuletyn 12.2004

Biuletyn 01.2005

Biuletyn 02.2005

Biuletyn 03.2005

     Lista produktów leczniczych rejestrowanych centralnie

___________________________________
Koordynator Departamentu Informacji
      i Rejestru Farmaceutów NRA
  mgr farmacji Michał Grzegorczyk

dn.: 06.05.2005 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski