Ukazał się Biuletyn Naczelnej Izby Aptekarskiej nr IV/7 kwiecień 2005

Spis treści:

– SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU ZAWODOWEGO FARMACEUTÓW W OKRESIE OD STYCZNIA DO KOŃCA GRUDNIA 2004 ROKU

– SPRAWOZDANIE Z PRACY DEPARTAMENTÓW NRA W ROKU 2004

– PLANY PRACY DEPARTAMENTÓW NRA NA ROK 2005

– Uchwała nr IV/30/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2004 rok

– Uchwała nr IV/31/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2004 rok

– Uchwała nr IV/32/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2004 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2005 rok

– Uchwała nr IV/33/2005 NRA z 23 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań z zakresu finansów i majątku Izby

– Uchwała nr IV/34/2005 NRA z 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu szczegółowego sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów przez Naczelną Izbę Aptekarską

– Uchwała nr IV/35/2005 NRA z 23 lutego 2005 r. w sprawie ujednolicenia systemu numeracji prawa wykonywania zawodu farmaceuty

– Uchwała nr IV/36/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA w sprawie rekomendowania okręgowym radom aptekarskim wzorów dokumentów związanych ze stwierdzaniem prawa wykonywania zawodu farmaceuty

– Uchwała nr IV/37/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA w sprawie określenia zasad i zakresu współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym

– Uchwała nr IV/38/2005 NRA z 24 lutego 2005 r. w sprawie odpłatności za wydanie zaświadczeń poświadczających posiadanie kwalifikacji farmaceuty wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej

– Uchwała nr IV/39/2005 z 24 lutego 2005 r. NRA w sprawie uchwalenia planu NRA na rok 2005

 Całość do pobrania w formacie pdf. (185 kb) -> Biuletyn nr IV/7/2005

(mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski