Lektura warta przeczytania – Biuletyn Leków 2004, nr 4

Rola farmaceuty w systemie monitorowania
niepożądanych działań produktów leczniczych.

Wstęp z Biuletynu Leków 2004 nr 4

" … Szanowni Państwo!
Przygotowaliśmy ostatni w tym roku numer "Biuletynu Leków". Znajdą w nim Państwo krótki artykuł o miejscu farmaceuty w systemie monitorowania niepożądanych działań leków. Wierzymy, że przekonanie o celowości zgłaszania danych o powikłaniach farmakoterapii wszystkich fachowych pracowników opieki zdrowotnej zwiększy liczbę napływających raportów.

Wejście do Unii Europejskiej stworzyło nową sytuację prawną, zmuszającą do przyjęcia za własne standardów obowiązujących w innych krajach europejskich. Pod koniec przyszłego roku wdrożone zostanie w pełnym wymiarze elektroniczne przekazywanie danych do Europejskiej Agencji Leków.

W "Biuletynie" znajdą Państwo na ten temat garść podstawowych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że temat ten będzie wymagał bardzo szczegółowego omówienia w najbliższej przyszłości. Niejednokrotnie pisaliśmy o wpływie monitorowania niepożądanych działań leków na wizerunek firmy farmaceutycznej, jako podmiotu stawiającego sobie za jeden z głównych celów dobro pacjenta.

Na poparcie wyrażanych przez nas opinii zamieszczamy streszczenie artykułu o wpływie skutecznego nadzoru i związanych z nim decyzji na kondycję firmy farmaceutycznej. Po dwóch latach działalności w strukturze Urzędu Rejestracji przekazujemy także krótkie podsumowanie dotyczące zbierania raportów z Polski, będące również okazją do podziękowania wszystkim osobom, które zechciały z nami współpracować.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące naszego wydawnictwa. Redakcja "

Plik w formacie pdf. do pobrania -> BIULETYM LEKÓW 2004, nr 4

Więcej na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych . -> http://www.bip.urpl.gov.pl

Podziel się !
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski