Biuletyn NIA nr IV/4/2004

Spis treści:

– Informacja dotycząca uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki przysługujących inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej oraz osobom represjonowanym
– Uchwała nr IV/20/2004 Naczelnej Rady Aptekarskiej z 6 października 2004 r. w sprawie zmiany struktury departamentów
– Uchwała nr IV/21/2004 Naczelnej Rady Aptekarskiej z 6 października 2004 r. w sprawie powołania departamentu obrony i konsolidacji aptek
– Schemat organizacyjny biura Naczelnej Izby Aptekarskiej po zmianach 24.10.2004 r.
– Jakie są uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych oraz osób represjonowanych i jakie dokumenty uprawnienia te potwierdzają?
– Departament etyki i deontologii zawodu – cele i zadania
– Departament informacji i rejestru farmaceutów – cele i zadania

Pobierz -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/biuletyn_2004_04.zip (399)kb

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski