Biuletyn NIA nr IV/3/2004

Spis treści:

– Uchwała Nr IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24.01.2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– Stanowisko prezesów samorządów zawodowych z dnia 15 września 2004 r.w sprawie projektu ustawy o zawodach zaufania publicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
– Stanowisko prezesów samorządów zawodowych z dnia 15 września 2004 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na rynku wewnętrznym.
– REGULAMIN przyznawania Medalu im. Bronisława Koskowskiego (zmieniony i ujednolicony uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV / 17 /2004 z dnia 6.10. 2004 r.).
– Uchwała Nr IV/ 16 /2004 z dnia 6 października 2004 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego ustanowionego uchwałą Nr II/45/99 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 12 października 1999 r.
– Uchwała Nr IV/ 17 /2004 z dnia 6 października 2004 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla rozwoju aptekarstwa.
– Załącznik Nr 1 Uchwały Nr IV/2004 z dnia 6 października 2004 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
– Uchwała Nr IV/18/2004 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich.

Pobierz -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/biuletyn_2004_03.zip (55 kb)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski