Notatka z posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 6.10. 2004 roku.

Notatka z posiedzenia
Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 6.10. 2004 r.


  


6 października w
sali konferencyjnej Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. W
posiedzeniu uczestniczyło 36 z 45 Członków dysponujących prawem głosu oraz mgr
Ryszard Jasiński (Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej), mgr Ewa Kokot
(Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) i mgr Janina Przedpełska –
Szerlowska (Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego).


 


Po otwarciu obrad i
stwierdzeniu ich prawomocności, ustalono porządek obrad i przyjęto protokół z
poprzedniego posiedzenia. Informację o przygotowaniach do opracowania strategii
funkcjonowania samorządu aptekarzy przedstawił Dyrektor Generalny IMS Poland
Stefan Bogusławski. Przedstawiono również informację na temat przygotowań do
obchodów ogólnopolskich Dnia Aptekarza w Lublinie 23 października 2004 r.


 


Podczas posiedzenia
przyjęto następujące uchwały:


– uchwałę w sprawie
zmian w regulaminie przyznawania Medalu im. prof. Bronisława
Koskowskiego


– uchwałę w sprawie
przyznania Medalu im. prof. Bronisława
Koskowskiego


– uchwałę w sprawie
Konwentu Prezesów


– uchwałę o
przesunięciu środków w budżecie Naczelnej Izby
Aptekarskiej


Odrzucono uchwałę w
sprawie kompetencji Prezesa NRA, uznając, że powiela istniejące już
uregulowania.


 


Poza przyjętym
wcześniej porządkiem obrad Forum Młodych Aptekarzy przedstawiło podczas
posiedzenia osiągnięcia w organizowaniu rynku aptecznego na Pomorzu.


 


Dr Elwira Telejko
poinformowała o szkoleniach ciągłych i zrelacjonowała spotkanie prezesów
Okręgowych Rad Aptekarskich 16 – 17 września w Jabłonnej. Uchwały o wzorze umowy
i wzorze zaświadczenia oddalono do ponownego opracowania wzorów, celem
przedstawienia ich na kolejnym posiedzeniu
NRA.


 


Mgr Joanna Piątkowska
przedstawiła zadania i osiągnięcia Departamentu Konsolidacji, Integracji i
Strategii Programowej w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.


 


Dr Wojciech Giermaziak
omówił cele strategiczne w zakresie prac legislacyjnych Departamentu Prawnego.
Mecenas dr Edward Jędrzejewski przedstawił informację o przebiegu spotkania
prawników izb aptekarskich w Zakopanem oraz stan prac nad projektem
ujednolicenia regulaminów pracy Okręgowych Rad
Aptekarskich.


 


W krótkich
wystąpieniach Koordynatorzy omówili prace niektórych departamentów NRA.
Jednogłośnie (25 – za) przyjęto uchwałę o zmianach w organizacji departamentów
NRA, których autorem był prezes Andrzej Wróbel. Uchwała o wprowadzonych zmianach
znajdzie się w kolejnym wydaniu Biuletynu
NIA.


 


Dr Stanisław Piechula
przedłożył poza porządkiem obrad wniosek o powołanie nowego departamentu „obrony
i konsolidacji aptek”, który znalazłby miejsce w pionie gospodarczym.  Za takim departamentem głosowało 18
członków NRA, przeciw – 1, wstrzymujących
  2. Na tym część pierwszą
spotkania zakończono.


 


Po przerwie powrócono
do tematu nowego departamentu i w drodze głosowania


(13 głosów za,
2  
przeciw, 7 – wstrzymujących się)
Koordynatorem Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek wybrano dr-a Stanisława
Piechulę.


 


Zgromadzeni wysłuchali
także informacji o pracach Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz
stanie prac nad umową wydawniczą dotyczącą miesięcznika Forum Farmaceutyczne.


 


Po krótkiej
wymianie opinii na temat objęcia patronatem akcji „Złoty Otis” oraz zbierania
podpisów pod projektem ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej prof.
Zbigniewa Religi obrady zakończono.


 


Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Andrzej Wróbel
mgr farmacji

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski