Forum Farmaceutyczne – czerwiec 2004

Szanowne koleżanki i koledzy!
Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce numer pierwszego ilustrowanego miesięcznika, stanowiącego kompendium wiedzy o samorządzie zawodowym aptekarzy i o aktualnych wydarzeniach w branży farmaceutycznej. Nałożony na Naczelną Radę Aptekarską ustawowy obowiązek publikowania w środowiskowym biuletynie informacyjnym niektórych uchwał, sprawozdań, regulaminów i innych dokumentów powstających w trakcie prac centralnych organów izb aptekarskich, znajdzie w ten sposób doskonałe miejsce do realizacji. Prawdą jest, że pomysł wydawania takiego periodyku nie jest nowością, lecz zadbanie o regularność wydawniczą stanowi jedno z podstawowych zadań prac samorządu IV kadencji. Ambicją zespołu redakcyjnego jest także dostarczenie wszelkich informacji istotnych dla środowiska – indywidualnie, każdemu farmaceucie „do ręki”, w ramach opłacanej dotychczasowej składki członkowskiej. „Forum Farmaceutyczne” jest Waszym pismem, dlatego wszyscy członkowie izb aptekarskich mogą być współredagującymi jego treść. Przewidujemy wiele rubryk, w których każdy znajdzie coś dla siebie lub będzie mógł opublikować własne materiały. Liczymy na listy, artykuły, felietony, wiersze, fotografie, rysunki itp. Mile widziane są również opracowania naukowe, możliwe do wykorzystania w ramach (na przykład) tzw. szkolenia ustawicznego farmaceutów. Drobne ogłoszenia w nim zamieszczane – typu „szukam pracy”, „kupno- -sprzedaż” – dla członków izb aptekarskich są bezpłatne. Siedziba „FF” mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 16, a adres redakcji, gdzie redagowane jest pismo i gdzie możecie Państwo przesyłać wszelką korespondencję, znajdziecie w stopce miesięcznika. Wydawania – redagowania, przygotowania do druku i drukowania – podjęły się: profesjonalna agencja dziennikarska, oficyna poligraficzno- wydawnicza oraz agencja reklamowa. „Forum Farmaceutyczne” może stanowić dla okręgowych izb aptekarskich doskonałą okazję do wzbogacania nim treści swoich lokalnych biuletynów. W ten sposób powstaje szansa np. wspólnej wysyłki obu periodyków, co może mieć również zasadniczy wpływ na ograniczenie kosztów ogólnych przedsięwzięcia. Jako organ prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej – „Forum Farmaceutyczne” ma do spełnienia jeszcze jedno zadanie. Mianowicie, od wielu lat nasz samorząd zawodowy cierpi na brak szybkiego wewnętrznego obiegu informacji, dlatego miesięcznik ten jest jednym z punktów realizowanego planu poprawy tego stanu rzeczy. Ponadto już od kwietnia br. wydajemy „Kurier NIA”, tygodnik zawierający skrótowe informacje z bieżących samorządowych wydarzeń. Wspomniany plan przewiduje także wdrożenie sprawnie działającej strony internetowej NIA, systemu Biuletynu Informacji Publicznej oraz stworzenie centralnej bazy danych o farmaceutach. Dotychczas często gościliśmy ze sprawami samorządowymi na stronach „Gazety Farmaceutycznej”, „Czasopisma Aptekarskiego” oraz innych branżowych pism. Mam nadzieję, że wydawanie „Forum Farmaceutycznego” zostanie w środowisku życzliwie przyjęte, uzupełni i wzbogaci wachlarz informacji docierający do każdego farmaceuty. Zadbamy o to, aby niniejszy miesięcznik stał się jednym z symboli nowej jakości pracy naszego samorządu. Jest to szczególnie ważne w okresie wielkiego entuzjazmu Polaków po wejściu Polski do grona krajów Unii Europejskiej. Polscy aptekarze powinni być świadomi swej wartości i bez obaw, optymistycznie patrzeć w przyszłość, pomimo napotykanych ciągle jeszcze wielu trudności.

Andrzej Wróbel
Warszawa, czerwiec 2004 r.
__________________
Wersja w intrenecie – http://www.forumfarmaceutyczne.pl

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski