PROTEST APTEKARZY

ŻĄDAMY RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW!

     Protestujemy przeciw bezczynności Ministra Zdrowia i polskiego Rządu oraz zaniechaniu zdecydowanych działań mających na celu zagwarantowanie wszystkim aptekom i ich pacjentom równego i stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie!

Protestujemy przeciw reglamentacji leków
refundowanych ze środków publicznych!

     Protestujemy przeciw dyktatowi koncernów farmaceutycznych, które decydują o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce! Przyjęta przez nie strategia biznesowa, tolerowana przez rządzących naszym państwem, prowadzi do limitowania dostaw leków oraz dyskryminowania aptek i ich pacjentów!

     Ta skandaliczna sytuacja uniemożliwia nam prawidłowe wykonywanie zawodu farmaceuty, które ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów.

     Nie możemy realizować gwarantowanych ustawowo świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki refundowane.

     Nie możemy wykonywać obowiązków, które wynikają z umów zawieranych przez apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept.

WZYWAMY RZĄD I MINISTRA ZDROWIA
DO ZAPEWNIENIA
WSZYSTKIM APTEKOM I ICH PACJENTOM
STAŁEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW
RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE!

Naczelna Izba AptekarskaPROTEST
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
przeciwko bezczynności Ministra Zdrowia oraz Sejmu RP i braku działań w celu zapobieżenia łamania prawa polskich pacjentów do równego dostępu do leków refundowanych.


Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie protestu aptekarzy.

Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie protestu aptekarzy.

Podpisz protest:
Aby podpisać protest, "kliknij" w pole →

Imię i nazwisko dostępne wyłącznie dla Premiera, Ministra Zdrowia
i Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Osoby, które preferują akceptację protestu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, mogą tekst (np. plakat A4) wydrukować i przesłać do Naczelnej Izby Aptekarskiej na adres: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa.

ANKIETA
Informacja z aptek na temat braków dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

Przesyłane przez apteki informacje na temat brakujących leków przekazywane są do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.


Proszę czekać... Proszę czekać...