Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4 ust. I pkt I lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójezych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 oraz z 2012 r. poz. 95)
ogłasza  się  Urzędowy  Wykaz  Produktów  Leczniczych  Dopuszczonych  do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 31 stycznia 2013 r., stanowiący załączniki 1 - 6 do niniejszego obwieszczenia.


DZ. URZ. Min. Zdr. 2013. poz.15

Ogłoszony: 2013-04-12

obwieszczenie Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 


 

 


 

 

ARCHIWUM

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 75, poz. 492, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679), ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 31 stycznia 2011 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

CZĘŚĆ 1 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ 1 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

CZĘŚĆ 1 C. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO

CZĘŚĆ 2 A. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ 2 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

CZĘŚĆ 2 C. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGOPrezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

 

Źródło informacji: http://www.mz.gov.pl/

Załączniki do obwieszczenia zostały zamieszczone
na stronie http://www.mz.gov.pl/ w dniu 24.05.2011 roku.

______________________
Koordynator Departamentu
Informacji NRA
Michał Grzegorczyk
mgr farmacji


 

 

 

 

Archiwum 2010

 


 

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. Urz. MZ. 2010 nr 6 poz. 40 → z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505), ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Załącznik do nr-u 6, poz. 40 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

-  Część 1A ← Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

-  Część 1B ← Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

 

-

 Część 1C ← Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego
  -  Część 2AWykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  -  Część 2B ← Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
  -  Część 2C ← Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

(Załącznik do obwieszczenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

Źródło informacji: http://www.mz.gov.pl/ z dnia 26.05.2010 r. 

Załączniki do obwieszczenia zostały zamieszczone
na stronie
http://www.mz.gov.pl/ w dniu 26.05.2010 roku.

_________________________
Departament Informacji
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Michał Grzegorczyk
mgr farmacji aptecznej
mobil 603 77 00 56


Proszę czekać... Proszę czekać...