Opracowanie zmian w listach leków refundowanych (autorstwa - firmy DATUM) - na podstawie projektów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dn. 28.05.2008 r.

Aktualności, Poniedziałek, 9 czerwca 2008

Dane zostały przygotowane na podstawie projektów rozporządzeń z dnia 28 maja 2008 roku:

- rozporządzeń w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

- rozporządzeń w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,

- rozporządzeń w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniodawcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,

- rozporządzenia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Uwaga !
Poniższe opracowanie zostało przygotowane na podstawie projektów rozporządzeń, które mogą różnić się od rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw i ma na celu wstępne zapoznanie się z przygotowywanymi zmianami.


ZESPÓŁ DATUM 

 - Zmiany w limitach i cenach urzędowych
na podstawie projektów MZ z dn. 28.05.2008
 <- więcej (format pdf.)

 - Zmiany na listach odpłatności
na podstawie projektów MZ z dn. 28.05.2008
 <- więcej (format pdf.)

 

W imieniu zainteresowanych składam serdeczne podziękowanie firmie DATUM za udostępnienie w/wym. opracowania.

Michał Grzegorczyk
Koordynator Departamentu Informacji
Naczelnej Rady Aptekarskiej

 


Proszę czekać... Proszę czekać...